મંડળ નો સભ્ય નંબર આજીવન સભ્ય નું નામ ગામ તાલુકો જિલ્લો ઠેકાણું મોબાઇલ નંબર જન્મ તારીખ
1ઠાકોર સાહેબ શ્રી રણમલસિંહજી પુષ્પસિંહજી પઢિયાર મિયાગામ સ્ટેટ કરજણ વડોદરાઠે- દરબાર ગઢ 8000014001
2ઠાકોર સાહેબ શ્રી અનિરુધ્ધસિંહજી પ્રધ્યુંમનસિંહજી પઢિયાર ઉમેટા સ્ટેટ આંકલાવઆણંદઠે- દરબાર ગઢ 997975999931/05/1985
3ઠાકોર સાહેબ શ્રી જશપાલસિંહજી મહેન્દ્દસિંહજી પઢિયારએકલબારા સ્ટેટ પાદરાવડોદરાઠે- દરબાર ગઢ ,મોટો ભાગ 997939619506/11/1981
4ઠાકોર સાહેબ શ્રી શક્તિસિંહજી ધમેઁન્દ્દસિંહજી પરિહારખાંધા સ્ટેટ કરજણવડોદરાઠે- દરબાર ગઢ 9904787766
5ઠાકોર સાહેબ શ્રી રતનસિંહજી ખુશાલબાવા પઢિયાર મુજપુર સ્ટેટ પાદરાવડોદરાઠે- દરબાર ગઢ ,આથમણો ભાગ
6દીપકસિંહ રતનસિંહ પઢિયારબોરસદ (કોઠીયાખાડ)બોરસદઆણંદA/4 , માં ટેનામેન્ટ , ૧૦૦ ફૂટ રોડ999863030411/10/1973
7વજેસિંહ કલ્યાણસિંહ પઢિયારબોરસદ (ગાજણા)બોરસદઆણંદC-2,શ્રીજી પાર્ક સોસાયટી953775031110/6/1969
8રણજીતસિંહ માધવસિંહ પઢિયારહરણમાળપાદરાવડોદરામશીન વગો , પોસ્ટ - ભોજ9979690498 942707443123/08/1974
9પંકજસિંહ અરવિંદસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદમહાકાળી માતાવાળુંફળિયું951053075824/04/1989
10રાજેન્દ્રસિંહ સુરસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરામોટા દેવપરા997426364423/06/1980
11જયેન્દ્રસિંહ કનકસિંહ પઢિયારમિયાગામકરજણવડોદરાદૂધ ડેરી સામે , મેઈન બજાર990493087123/09/1971
12માનસિંહ છોટુબાવા પઢિયારકરજણકરજણવડોદરા7 ,યોગીનગર સોસાયટી ,નવા બજાર , અક્ષરધાર પાણી ની ટાંકી સામે942795149728/02/1964
13અરવિંદસિંહ ભાથીસિંહ પઢિયારકોસીન્દ્રા હાલ આણંદઆંકલાવઆણંદમાધવપુરા942785990628/07/1969
14યજુવેન્દ્રસિંહ નરવતસિંહ પઢિયારબોરસદબોરસદઆણંદ15 -લેગેસી ગાર્ડન , સિલ્વર પોઈન્ટની સામે ,મું- વહેરા તા-બોરસદ982547049827/09/1979
15રણજીતસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાબાંધ્યાપુલ83203507911/6/1970
16વિનોદસિંહ રાવજીભા પઢિયારપાદરાપાદરાવડોદરાB/42,ચતુરપાર્ક સોસાયટી,99798949531/6/1973
17જયદીપસિંહ સરદારસિંહ પઢિયારએકલબારાપાદરાવડોદરાનાના એકલબારા , મહાદેવ નાં મદિર સામે960131163021/09/1991
18પ્રતાપસિંહ ગેમલસિંહ પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદટાવર ફળીયું99095993061/6/1964
19ગોપાલસિંહ આશાજી પઢિયારઅટલાદરાવડોદરાવડોદરાJ -203,અક્ષર રેસીડેન્સી,અક્ષર ચોક,જુના પારા રોડ.39002098981790821/8/1978
20ચંદ્રસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારઉમરાયાપાદરાવડોદરાસીમ માં -391440972657675830/06/1975
21ઘનશ્યામસિંહ કાળીદાસભા પઢિયારરણુપાદરાવડોદરાટાવર પાસે96876888921/3/1965
22કિરણસિંહ ચીમનભા પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદતુલજા ભવાની પ્લોટ990953371012/2/1974
23મહાવીરસિંહ ગુલાબસિંહ પઢિયારઆંકલાવઆંકલાવઆણંદઠે - ગાયત્રી સોસાયટી , આણંદ - ઉમેટા રોડ960106607130/04/1993
24દીપકસિંહ રંગીતસિંહ પઢિયારબોરસદબોરસદઆણંદA/9, ડ્રીમલેન્ડ પાર્ક, ૧૦૦ ફૂટ રોડ99253254945/3/1981
25લક્ષ્મણસિંહ ફતેસિંહ પઢિયારકારેલીજબુસરભરૂચમહાકાળી મદિર99744395411/6/1976
26ગોપાલસિંહ પુજાભા પઢિયારમુજકુવા હાલ કરમસદઆણંદઆણંદમાં શક્તિ એન્જિનિરીંગ કંપની .વી .વી . નગર991381919414/07/1977
27રાજેશસિંહ ભાઈલાલસિંહ પઢિયારઆસોદરઆંકલાવઆણંદઊંડું ફળિયું73593464202/6/1981
28મગનસિંહ ભારતસિંહ પઢિયારવડુપાદરાવડોદરાઠે- ટીબીપુરા રોડ ,રામદેવ પીરના મંદિર ની સામે -39144098799366631/6/1968

29ચંદ્રસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયારકહાનવાડીઆંકલાવઆણંદફતા કાભાઇ ફળિયું756789847201/05/1982
30દીપકસિંહ લાલસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરાશાહપુર,બ્રાહ્મણ ફળિયું901684109907/12/1989
31સંગીતાબા દિલીપસિંહ પઢિયારઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ7/9 , સુરપથ સોસાયટી , સમરથ નગર , ઇસનપુર ચાર રસ્તા , અમદાવાદ - 382443840118419527/12/1970
32યોગેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારમાણેજવડોદરાવડોદરા37-સંસ્કૃતિ દર્શન સોસાયટી, માણેજા982413681213/06/1984
33ઈશ્વરસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારઆંબેખડા હાલ ભાવનગરખંભાતઆણંદપ્રાથમિક શાળા સામે704670460315/07/1982
34તખતસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારમારેઠાવડોદરાવડોદરાભાથીજી મંદિર સામે,ઇન્દિરા કોલોની846921544401/06/1970
35દ્રુદીપસિંહ સુભાષસિંહ પઢિયારઅનોરઆમોદભરૂચ232,સુથાર ફળિયું - 392025757490023010/12/1999
36પ્રવીણસિંહ કેશરીસિંહ પઢિયારવડુંપાદરાવડોદરાF-303,CORNER AVANYU OOP.VEDEOCON GATE NO-3 ,CHAVAJ ROD, BHARUCH.972431498803/08/1983
37મેરૂભા રણછોડસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાબાંધ્યાપુલ972358072201/06/1968
38કૃષ્ણકાંતસિંહ શિવસિંહ પઢિયારજંબુસરજંબુસરભરૂચ43/મહાદેવનગર સોસાયટી,ટંકારી રોડ968769872927/08/1986
39પરેશસિંહ ઠાકોરસિંહ પઢિયારકારેલીજંબુસરભરૂચA/13,સોમેશ્વર બંગ્લોસ,નર્મદા નગર , તુલશીધામ માર્કેટ રોડ.ભોલાવ942832479307/03/1977
40પુનમસિંહ રાયસિંહ પઢિયારકરજણ કરજણ વડોદરા14/A -અક્ષરપાર્ક સોસાયટી , નવાબજાર992518739201/06/1969
41રમેશસિંહ મહેન્દ્રસિંહ પઢિયારવડોદરાવડોદરાવડોદરાબ્લોક નં 14 નજીક,,નવજીવન સોસાયટી,આજવા રોડ787429316209/09/1986
42કમલેશસિંહ રમણસિંહ પઢિયારઅંકોટવાઘરાભરૂચદરબાર ફળિયું769817169001/02/1996
43જયપાલસિંહ દિલીપસિંહ પઢિયારનંદેસરીવડોદરાવડોદરા17,રામ નગર સોસાયટી769811888021/10/1985
44પ્રવીણસિંહ નાનસિંહ પઢિયારઅટલાદરાવડોદરાવડોદરાA-71 ,પ્રમુખ સ્વામી કુટીર સોસાયટી , સ્વામીનારાયણ મંદિર નજીક9824208922 & 909904783909/09/1981
45હેમંતસિંહ ચંદુભા પઢિયારપાદરાપાદરાવડોદરાછીપવાડતળાવ, અંબાજી મંદિર નજીક989876598205/05/1987
46કિરણસિંહ અમરસિંહ પઢિયારપાદરાપાદરાવડોદરા37/શંકરપાર્ક સોસાયટી999802581905/07/1978
47સંજયસિંહ દેવજીભા પઢિયારબોરસદબોરસદઆણંદ2/શિવમ પાર્ક સોસાયટી-3 , છોટાલાલ પાર્ક નજીક997925107004/10/1974
48કનુભાઈ રણછોડભાઈ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદમહાકાળી માતાવાળુંફળિયું884966887101/06/1977
49સંદીપસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરાશાહપુરા999827222911/11/ 1986
50અશોકસિંહ રાવજીભા પઢિયારનાનીશેરડીબોરસદઆણંદB/3, માં વૈભવલક્ષ્મી ટેનામેન્ટ,અમરદીપ સોસાયટી ની બાજુમાં,100 ફૂટ રોડ-388540972590037322/08/1981
51ગણપતસિંહ હિંમતસિંહ પઢિયારસિંધરોટવડોદરાવડોદરાચોકારીપુરા , સિંધરોટ પુલ નજીક968705489210/07/1981
52શક્તિસિંહ જગદીશસિંહ પઢિયારભરૂચભરૂચભરૂચb/42 નારાયણ નગર -4 ,શક્તિનાથ757580320526/02/1990
53નરેન્દ્રસિંહ જશવંતસિંહ પઢિયારરામનાથવડોદરાવડોદરાઠે- ગામમાં972362660801/06/ 1976
54જયેશસિંહ સોમસિંહ પઢિયારસેજાકુવાપાદરાપાદરાસ્વામીનારાયણ મંદિર નજીક971475722225/11/1979
55ચંદ્રસિંહ ઠાકોરસિંહ પઢિયારગોત્રીવડોદરાવડોદરા૧૫-હરીકૃપા સોસાયટી,GEB Training Centre ની બાજુ માં,ગોત્રી966253093101/06/1961
56મોહનસિંહ છોટુબાવા પઢિયારવડોદરાવડોદરાવડોદરાD/૧/૩,ગેરી વસાહત,ગેરી કમ્પાઉન્ડમાં, ત્રાયદન્ત કોમ્પ્લેક્ષ ની સામે,રેસકોર્સ,વડોદરા-7972431829501/06/1961
57રાહુલસિંહ એચ પઢિયારજંબુસરજંબુસરભરૂચબારોટ ખડકી ,કવા ભાગોળ917342405501/10/ 2000
58જીતેન્દ્રસિંહ ઉદયસિંહ પઢિયારમોભારોડપાદરાવડોદરા9/સંતોષનગર સોસાયટી973722968222/06/1989
59યોગેન્દ્રસિંહ અરવિંદસિંહ પઢિયારગોત્રીવડોદરાવડોદરા103,યમુના વિહાર ફ્લેટ,ગોત્રી999897536623/09/1982
60કૌશિકસિંહ બી પઢિયારમાણેજાવડોદરાવડોદરાC/18,મધુરમ સોસાયટી નજીક પંચમપાર્ક સોસાયટી,માણેજા.992476343928/10/1980
61અર્જુનસિંહ જશવંતસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાદરીયાપુરા926513839815/01/1981
62મફતસિંહ અંતોરબાવા પઢિયારવડુંપાદરાવડોદરાનાના મંદિર નજીક990945138601/06/1975
63મહેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારજામ્બુવાવડોદરાવડોદરાA/12-1 , ગાયત્રી નગર ,જામ્બુવા જકાત નાકા ,977341045821/10/1976
64અલ્પેશસિંહ પઢિયારભરૂચભરૂચભરૂચસરપંચ ફળિયું,ડભોઇ રોડ96385523028/04/1987
65વિજયસિંહ મહેરામણસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરાB-36,મંગલજ્યોત સોસાયટી, દહેજ બાય પાસ રોડ,શ્રવણ ચોકડી,તુલસી એપાર્ટમેન્ટ ની સામે,960127507024/12/1969
66મેહુલસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયારપદમલાવડોદરાવડોદરાચતુરભાઈ ની ખરી પાસે972771050514/08/1988
67હિતેષસિહ રણજીતસિહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાગરાસીયાવાડ.982410218729/09/1986
68વિજયસિહ ચંદ્દસિહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદપોસ્ટ ઓફીસની બાજુ માં,898097292911/11/1984
69રણજીતસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારસુભાનપુરા (વડોદરા)વડોદરાવડોદરાA-38 , રેસકોર્ષ સોસાયટી , હારી ઓમ નગર , શોપિંગ સેન્ટર ની સામે635116883703/03/1970
70વિક્રમસિંહ રતિલાલસિંહ પઢિયારખલીપુર.પોસ્ટ-વરણામાવડોદરાવડોદરાખેતર માં873502044909/11/1980
71અભેસિહ હરમાનસિહ પઢિયારમારેઠાવડોદરાવડોદરાભાથીજી મંદિર પાસે972365576601/06/1963
72મહેશસિંહ રાયસિંહ પઢિયારમાણેજાવડોદરાવડોદરાC/20, સંસ્કૃતિ દર્શન સોસાયટી,982574045805/03/1996
73આત્મારામસિંહ રઈજીભા પઢિયારચમારાઆંકલાવઆણંદમોટું ફળિયું992511949731/05/1985
74ચંદ્રસિંહ જીવણજી પઢિયારવાઘાપધરઅબડાસાકચ્છ- ભૂજ40 , પઢિયાર ફળિયું799045665912/05/1996
75લક્ષમણસિહ શિવસિહ પઢિયારદાહોદદાહોદદાહોદ22-A , જલારામ પાર્ક , ગોધરા રોડ , 389151997999047930/05/1963
76સુરેશસિંહ મોતીસિંહ પઢિયારજાબુંવાવડોદરાવડોદરા
77ફતેસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયારઆંકલાવઆંકલાવઆણંદરાજદીપ સોસાયટી , ગાયત્રી સોસાયટી ની બાજુમાં999802899226/06/1966
78ભુપેન્દ્દસિંહ મોહનસિંહ પઢિયારમોભારોડપાદરાવડોદરાસંતોષનગર સોસાયટી.- 1909977288702/01/1984
79પોપટભાઈ ધનજીભાઈ પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદધરતીધારા નજીક ,ગંભીરા રોડ.990956265706/08/1979
80ભારમલસિંહ સાભઈસિંહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદહાથી દેવજીના ટેકરે.942816971301/05 1967
81અશ્વિનસિંહ રાવજીસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરાસુથારીપુરા,ભાથીજી મંદિર નજીક814065522523/01/1991
82મહેન્દ્રસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયારગાજણાબોરસદઆણંદબાપુ બાજી વાળું ફળિયું958696724817/06/1991
83હિતેષસિંહ હિમતસિંહ પઢિયારલક્ષ્મીપુરા (ગોરવા)વડોદરાવડોદરાD-20 , રાજલક્ષ્મી ટેનામેન્ટ , રામી સ્કૂલ નજીક , સપનાના વાવેતર હોલ ,999800840625/3/1979
84મહેશસિંહ દોલતસિંહ પઢિયારકહાનવાડીઆંકલાવઆણંદવાડીયાપુરા પ્રા.શાળા પાસે972768754901/07/1983
85અર્જુનસિંહ ધૂળસિંહ પઢિયારકરજણકરજણવડોદરા65,ચંદ્રલોક બંગ્લોઝ,અનાસ્તુ રોડ,નવાબઝાર997856833503/11/1971
86રાજેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારમાંજલપુરવડોદરાવડોદરા1/ખાત્રીધામ, સુરભી પાર્ક સામે909955165420/01/1986
87નરેન્દ્દસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરારેલાઈપુરા982419825919/04/1972
88બળવંતસિંહ અમીરસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાદરીયાપુરા991382797501/06/1977
89અરવિંદસિંહ ઉદેસિંહ પઢિયારભેટાસીઆંકલાવઆણંદભેટાસી વાંટા971453583211/08/1984
90રમેશભાઈ હરમાનભાઈ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાઉગમણો ભાગ,ખત્રી મહારાજના મદિર પાસે987925826713/11/1967
91દેવપ્રિયસિંહ રમેશસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાઉગમણો ભાગ,ખત્રી મહારાજના મદિર પાસે814005159404/06/1994
92હિતેન્દ્રસિંહ અમરસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરારેલાઈપુરા -391440738383448128/11/1988
93ગણપતસિંહ છગનસિંહ પઢિયારમાંજલપુરવડોદરાવડોદરા37,અંબિકા ધામ સોસાયટી,વસંત વિહારની બાજુમાં,વડસર જી આઈ ડી સી રોડ,વડોદરા 390010992406335501/ 06/1962
94સુરેશસિંહ છોટુબાવા પઢિયારચમારાઆંકલાવઆણંદટેકરાવિસ્તાર997953974601/06/1974
95દિલીપસિંહ ફૂલસિંહ પઢિયારઉમરાયાપાદરાવડોદરામેલડી માતાના મંદિર પાસે735928160601/06/1964
96જીતેન્દ્દસિહ ભીખુસિહ પઢિયારમાંજલપુરવડોદરાવડોદરા5,પંચેશ્વર નગર નજીક કોતર તલાવડી,અલવા નાકા માંજલપુર,390011873484082411/06/1972
97લાલસિંહ ભીખુસિંહ પઢિયારમાંજલપુરવડોદરાવડોદરા5,પંચેશ્વર નગર નજીક કોતર તલાવડી,અલવા નાકા માંજલપુર,390011873484082411/02/1966
98ભારતસિહ મોહનસિહ પઢિયારપાદરાપાદરાવડોદરાB/3, ઉમિયાનગર સોસાયટી, પ્રણામી અગરબત્તી પાસે942734695510/11/1971
99મનહરસિહ ચંન્દ્દસિહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાબાંધ્યાપુલ942613467201/06/1966
100ફતેસિહ ગેમલસિહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાબાંધ્યાપુલ997968661702/06/1985
101વિજયસિહ ગણપતસિહ પઢિયારબાજવા (ઉમરાયા )વડોદરાવડોદરાગાયત્રીનગર સોસાયટી,બાજવા કરોળિયા રોડ982439737122/05/1978
102વિજયસિહ મનુભા પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર972720823309/03/1965
103ધવલસિંહ દર્શનસિંહ રઈજીભા પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરામોટા દેવપરા999815050014/09/1975
104પ્રવિણસિંહ અમરસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરાશાહપુરા997425961218/6/1975
105દિલીપસિહ સુરસિહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરારેલઈપુરા997423227009/02/1982
106દિક્ષિતસિહ સહદેવસિહ પઢિયારકણઝટપાદરાવડોદરાઠે - લાલજી મંદિર નજીક989877103409/02/1973
107ભુપેન્દ્દસિંહ ભારતસિંહ પઢિયારઅટલાદરાવડોદરાવડોદરાA-08,પ્રમુખ હૃદય સોસાયટી ,નારાયણ વાડી સામે , સંડેસરા એસ્ટેટની સામે 982504404901/05/1958
108રાજેન્દ્દસિંહ રણજીતસિંહ પઢિયારગોત્રીવડોદરાવડોદરાB/94,યોગીનગર સોસાયટી990901831208/07/1979
109મહેન્દ્દસિંહ મોહનસિંહ પઢિયારહરણમાળપાદરાવડોદરામશીન વગો987937734128/05/1980
110જયેન્દ્રસિંહ નાગજીભા પઢિયારપાદરાપાદરાવડોદરા67 - લકુલેશ નગર989825757627/09/1982
111દિલીપસિંહ રમણસિંહ પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદટાવર પાસે989841308901/01/1977
112નરપતસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયારધોબીકુવા (ટીંબીપુરા)પાદરાવડોદરાજૈન ઈરીકેન કંપની પાછળ ,મુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-391440972202327401/06/1977
113હમીરસિંહ ચીમનસિંહ પઢિયારવણછરાપાદરાવડોદરાદરવાજા પાસે973780469605/09/1980
114અજુઁનસિંહ અભેસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાગરાસીયા વાડ972746850604/11/1991
115નિકુલસિંહ કનુભા પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાઉગમણો ભાગ,ખત્રી મહારાજના મદિર પાસે814186303308/08/1992
116ગાયત્રીકુંવરબા રમેશસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાઉગમણો ભાગ,ખત્રી મહારાજના મદિર પાસે972673525602/12/2000
117ઠાકોરસિંહ ભુંપતસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાગરાસીયાવાડ997801235301/06/1976
118જીતેન્દ્દસિંહ નટવરસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાગરાસીયાવાડ971229229528/07/1980
119સુરેશસિંહ શનાભા પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાગરાસીયાવાડ987936960101/06/ 1975
120વિજયસિંહ અમરસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાઉગમણો ભાગ,ખત્રી મહારાજના મદિર પાસે987049499601/06/1984
121સોમસિંહ મહીજીભા પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદબજારમાં884976659031/05/1960
122પ્રતાપસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદપ્રાથમિક શાળાની સામે814110671826/10/1977
123ચંદ્દકાંતસિંહ કનુભા પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદબોરસદી સીમ635115081103/02/1983
124યોગેશસિંહ મફતસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદગીરધરપુરા997815537415/10/1988
125ભાઈલાલસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદમહાકાળી માતાવાળુંફળિયું992508922028/01/1980
126રમેશસિંહ ડાહ્યાભા પઢિયારઆંકલાવ ( કોઠીયાખાડ)આંકલાવઆણંદશારદા સોસાયટી9979078898/903339969401/06/1969
127કનુસિંહ જાલમસિંહ પઢિયારઆંકલાવઆંકલાવઆણંદઠે.ગાયત્રી સોસાયટી990403172511/08/1965
128મનીષાબા દીપકસિંહ પઢિયારબોરસદબોરસદઆણંદA-4 , માં ટેનામેન્ટ , સો ફૂટ રોડ997457706022/10/1973
129અરવિંદસિંહ સાલમસિંહ પઢિયારહરણમાળપાદરાવડોદરાનર્મદા કેનાલની બાજુમાં990937533901/06/1970
130પ્રકાશસિંહ કનુભા પઢિયારશેખડીપેટલાદઆણંદજલારામ સોસાયટી992520016205/08/1978
131બળવંતસિંહ રાયસિંહ પઢિયારહરણમાળપાદરાવડોદરાનિશાળ પાછળ982455742412/09/1968
132ડૉ.જયેન્દ્રસિંહ નારસિંહ પઢિયારગાંધીનગરગાંધીનગરગાંધીનગરJayendrasinh Narsinh Padhiyar701684564401/10/ 1979
133આશિષસિંહ જયંતિસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરાશાહપુરા , રામદેવજી મંદિર પાસે873294359223/8/1997
134સંજયસિંહ રાવજીસિંહ પઢિયારઉમરાયાપાદરાવડોદરાપરબડી ફળિયું982418750401/06/1985
135બચુસિંહ ચતુરસિંહ પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદપંચાલ ફળિયું799013805331/05/1967
136વિજયસિંહ ઉદયસિંહ પઢિયારદણોલીપાદરાવડોદરા391421968702308324/07/1984
137ગણપતસિંહ ઉદયસિંહ પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરામુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-391440991391239101/06/1969
138રણધીરસિંહ મોતીસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરાશાહપુરા , રામદેવજી મંદિર પાસે992546346829/12/1974
139ભરતસિંહ રાવતભા પઢિયારમોણપર(તળાજા સ્ટેટ)મહુવાભાવનગરઠે- કન્યા શાળાની બાજુમા 999880552001/01/0977
140કુંવર ઉપેન્દ્દસિંહ પરિહારદિલ્હીદિલ્હીદિલ્હી9911577900
141રાજેશસિંહ ડાહ્યાભા પઢિયારઆંકલાવ (ચમારા)આંકલાવઆણંદનવું ફળિયું , સાકરબા ની ખડકી સામે992558679002/12/1976
142અલ્પેશસિંહ ચંદુભા પઢિયારવાસદઆણંદઆણંદભાથીજી ફળિયું,બાલ મંદિરનજીક991323243102/10/1984
143મફતસિંહ જેસંગભા પઢિયારવઘાસીઆણંદઆણંદદૂધ મંડળી પાસે,સુરજ ફાર્મ820057037401/06/1985
144કનુભા ઠાકોરસિંહ પઢિયાર (વનછરાવાળા)વડોદરાવડોદરાવડોદરાE-58,નંદનવન સોસાયટી,કલાદર્શન ચોકડી નજીક,BPS SCHOOL,વાઘોડિયારોડ.992576498724/05/1966
145રમેશસિંહ ભુપતસિંહ પઢિયારવડોદરાવડોદરાવડોદરાA/7,પ્રિતમનગર સોસાયટી ,બાપોદ જકાતનાકા ,વાઘોડિયા રોડ987952731111/05/1964
146વિજયસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારટીંબીપુરાપાદરાવડોદરામુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-3914409909591688
147સતીશસિંહ રાયસિંહ રામસિંહ પઢિયારછાણી જકાત નાકાવડોદરાવડોદરા26/B Akshat Nagar Soc., New Sama Road, Chhani Jakat Naka, Vadodara-02999896822605/03/1972
148દેવાંગસિંહ મહેન્દ્રસિંહ પઢિયારસુભાનપુરાવડોદરાવડોદરા7/B,પરશોતામન ચાલ,જલારામ મંદિર સામે987947535112/10/1981
149વખતસિંહ રાયસિંહ પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરાધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર990907448322/07/1976
150મુકેશસિંહ પુજાભા પઢિયારસોમજીપુરાપાદરાવડોદરામું.પો. સોમજીપુરા997901501631/12/1985
151રમેશસિંહ જીતુંભા પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરામુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-391440957435836501/06/1975
152રણજીતસિંહ ભારતસિંહ પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરામુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-391440973755532330/04/1968
153ફતેસિંહ ભારતસિંહ પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરામુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-391440968790972622/04/1946
154વિજયસિંહ રણજીતસિંહ પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરામુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-391440992434906701/09/ 1985
155ઇન્દ્રજીતસિંહ ભુપેન્દ્રસિંહ પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરામુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-391440982540954912/10/1984
156જીગીશાબા ભુપેન્દ્રસિંહપઢિયારઅટલાદરાવડોદરાવડોદરાA-08,પ્રમુખ હૃદય સોસાયટી ,નારાયણ વાડી સામે , સંડેસરા એસ્ટેટની સામે 968765334313/06/1990
157ભાર્ગવીબા ભુપેન્દ્રસિંહ પઢિયારઅટલાદરાવડોદરાવડોદરાA-08,પ્રમુખ હૃદય સોસાયટી ,નારાયણ વાડી સામે , સંડેસરા એસ્ટેટની સામે 962471349606/12/1994
158ગીરવતસિંહ અમરસિંહ પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરામુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-391440990959768601/06/1982
159ખેંગારસિંહ ભારતસિંહ પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરામુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-391440972314190701/08/1949
160મુકેશસિંહ ઉફેઁ (શંકરસિંહ) રમેશસિંહ પઢિયારઆણંદ (અંબાવ)આણંદઆણંદગણેશ ચોકડી પાછળ,મંગળપુરા રોડ,પ્રાથમિક શાળા પાસે.846089880215/01/1991
161કિરણસિંહ જેસંગભા પઢિયારદિવાળીપુરાવડોદરાવડોદરાઠે - મકાન નંબર - 29 ,દિવાળીપુરા ગામ , જુના પાદરા રોડ , વિદ્યુત બોર્ડ પાછળ , ભાથીજી મંદિર પાસે982498137530/11/1976
162સંજયસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારવડોદરાવડોદરાવડોદરાસુહાર્દ સેલ્સ , FF-14 ,આત્મીય હાઈલાઈટ્સ , મકરપુરા મેઈન રોડ , માણેજા ક્રોસિંગ નજીક ,909997841412/07/1990
163જીતેન્દ્દસિંહ લાખાજી પઢિયારરાણપરબાબરાઅમરેલી7801903690
164મયુરસિંહ સામંતસિંહ પઢિયારમિયાગામકરજણવડોદરાઠે - મહાદેવ ફળિયું ,957406410222/06/1996
165રવિરાજસિંહ ભારતસિંહ પઢિયારઉમરાયાપાદરાવડોદરાલીમડી ચોક999857380318/09/1991
166નરેન્દ્દસિંહ વિરસિંહ પઢિયારઉમરાયાપાદરાવડોદરાલીમડી ચોક760070813613/12/1981
167ધર્મેન્દ્રસિંહ રતિલાલભા પઢિયારકપુરાઈવડોદરાવડોદરાસરપંચ વાળું ફળિયું,ડભોઇ રોડ972462828111/11/1980
168ભરતસિંહ માધુભા પઢિયારTHANEBOMBEYBOMBEY2/SINDE NIVAS GROUND KISANNAGAR N.1 PANCHPARMESVAR ROAD WAGLESATET THANE993021708010/11/1964
169કિશોરસિંહ લાખુભા પઢિયારનાની ધૂફીઅબડાસાકચ્છહાલ મુંબઈ ઘાટકોપર981964673711/09/1974
170રમેશસિંહ ભીખુભા પઢિયારવડોદરાવડોદરાવડોદરા20, રોયલ વીલા ડુપ્લેક્ષ, ડભોઇ -વાઘોડિયા રીંગ રોડ ,વડોદરા-25948445445901/06/1964
171જયેશસિંહ વિક્રમસિંહ પઢિયારવણાદરાડભોઇવડોદરાચાવડા ફળિયું953703670722/09/1996
172રાજેશસિંહ બાબુભા પઢિયારઆણંદઆણંદઆણંદમોરિયાની કુઈ , વિદ્યા ડેરી સામે982483877528/08/1975
173રાજેશસિંહ ચંદ્દસિંહ પઢિયારજુના તવરાભરૂચભરૂચનવી વસાહત972532431820/08/1977
174અમિતસિંહ રમણસિંહ પઢિયારકપુરાઈવડોદરાવડોદરાસરપંચ ફળિયું,ડભોઇ રોડ - 390004816045823803/06/1986
175બાલુભા ગેમલસિંહ પઢિયારઉમરાયાપાદરાવડોદરાસીમ વિસ્તાર972455530201/07/1978
176પ્રવીણસિંહ નટવરસિંહ પઢિયારચમારાઆંકલાવઆણંદમોટું ફળિયું -388520735999940729/05/1995
177કનકસિંહ મંગળસિંહ પઢિયારઉમરાયાપાદરાવડોદરાલીમડી ચોક972345873301/06/1958
178રમેશસિંહ જશવંતસિંહ પઢિયારધોબીકુવા (મુજ્પુર)પાદરાવડોદરામોટી નર્મદા નહેર પર , ખેતર માં , મુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-391440972693846601/06/ 1973
179સંકેતસિંહ મફતસિંહ પઢિયારવડુપાદરાવડોદરાનાના મંદિર નજીક749095794110/01/2000
180અશોકસિંહ ભુપતસિંહ પઢિયારલક્ષ્મીપુરા (ગોરવા)વડોદરાવડોદરાA-21 , રાજલક્ષ્મી ટેનામેન્ટ , મુન્જાલ પાર્ક પાછળ , રામી સ્કૂલ નજીક ,લક્ષ્મીપુરા રોડ - 390023989850855229/09/1974
181હરિશ્ચંદ્રસિંહ સોમસિંહ પઢિયારરાયપુરાવડોદરાવડોદરાઠે - પરબડી પાસે - 391410972305951814/06/1983
182ઈશ્વરસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાબાંધ્યાપુલ990456489401/06/1970
183પરેશસિંહ મહેન્દ્રસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાકાશીયા વગો992563115825/09/1985
184RAJESHSINH MAHENDRASINH PARIHARKOTA , RAJSHTHANKOTAKOTAHOUSE NO -152 , JAI SHREE VIHAR KAITHUN ROAD9829424033 & 969477278616/03/1972
185જશવંતસિંહ મહીજીભા પઢિયારકહાનવાડી હાલ થર્મલઆંકલાવઆણંદમહાદેવ ફળિયું706900378921/11/1961
186ભવનેશસિંહ હશમુખસિંહ પઢિયારવાસણાગામઅમદાવાદઅમદાવાદબી-12,શ્રીરામપાર્ક સોસાયટી,વાસણા બેરેજ રોડ - 38007999880222514/12/1993
187જોરૂભા વિસાજી પઢિયારગળથર (તળાજા સ્ટેટ)મહુવાભાવનગરગળથર (તળાજા સ્ટેટ)942819951908/03/1985
188જશવંતસિંહ રતનસિંહ પઢિયારરઢિયાપુરાવડોદરાવડોદરાટેકરી ફળિયું ,મુ- નંદેસરી972748877713/03/1982
189ભાવુભા કનુભા પઢિયારજાંબુડા તળાજા સ્ટેટમહુવાભાવનગરપો-નાના ખુતાવાડા834727272008/07/1990
190નીમેશસિંહ વિનોદસિંહ પઢિયારકપુરાઈવડોદરાવડોદરાસરપંચ વાળું ફળિયું,ડભોઇ રોડ971208683925/09/1990
191અલ્પેશસિંહ વિનોદસિંહ પઢિયારકપુરાઈવડોદરાવડોદરાસરપંચ ફળિયું, ડભોઇ રોડ992504764928/04/1987
192મહેશસિંહ પુંજાભા પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદબોરસદી તલાવડી પાસે972707846121/11/1984
193શૈલેષસિંહ મણીલાલસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદમહાકાળી માતાવાળું ફળિયું957465963102/09/1989
194રણજીતસિંહ મગનસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદમહાકાળી માતાવાળું ફળિયું909984820624/09/1979
195પ્રવીણસિંહ ફતેસિંહ પઢિયારઆંકલાવઆંકલાવઆણંદસહકારનગર સોસાયટી,ગંગાપાર્ક સામે942717636225/01/1973
196મેહુલસિંહ શિવસિંહ પઢિયારનવાપુરાઆંકલાવઆણંદમુજપરા ફળિયું966267855517/07/1990
197રાજેશસિંહ ડાહ્યાભા ભગવાનસિંહ પઢિયારઆંકલાવઆંકલાવઆણંદઅંબાલીપુરા,પ્રજાપતિ ફળિયું.953731524909/05/1991
198અર્જુનસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદશેરડીયા પુરા972673101501/05/1982
199ઈશ્વરસિંહ કાળુંભા પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદસેવા સહકારી મંડળી પાસે.926506968301/06/1966
200દિનેશસિંહ શિવસિંહ પઢિયારવાસદઆણંદઆણંદગણેશ સોસાયટી,આઈ ટી આઈ રોડ989846308927/07/1975
201રામસિંહ રામજીસિંહ પઢિયારવડુપાદરાવડોદરાનાના મંદિર નજીક972541401609/01/1972
202હર્ષદસિંહ સંપતસિંહપઢિયારપાદરા (સાદરા)પાદરાવડોદરા૬૩,મહાપ્રભુજી સોસાયટી બેઠક મંદિર,743490990001/06/1974
203ખુમાનસિંહ રામસિંહ પઢિયારઆંકલાવ ( કહાનવાડી )આંકલાવઆણંદ47 , ઇન્દ્રવીલા સોસાયટી , બસ સ્ટેન્ડ નજીક - આંકલાવ21892654823701/06/ 1978
204ભરતસિંહ રાવજીભા પઢિયારઆસોદરઆંકલાવઆણંદપીપળાવાળું ફળિયું982551953422/12/1998
205જયદીપસિંહ રામસિંહ પઢિયારવાસદઆણંદઆણંદગણેશ સોસાયટી,આઈ ટી આઈ રોડ910404440422/12/1998
206મનુસિંહ મોતીસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદઊંડું ફળિયું9913561189 & 926527042210/02/1976
207દિપકસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયારધોબીકુવા પાદરાવડોદરાઠે -સીમ વિસ્તાર , ધોબીકુવા , પો-મહુવડ ,તા-પાદરા , જિ -વડોદરા957480989030/08/1988
208કનુભા રમેશસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદઠે -જય માતાજી નર્સરી ફાર્મ - આસોદર આંકલાવ રોડ973713617115/02/1988
209રવિન્દ્રસિંહ છત્રસિંહ પઢિયારઆંકલાવ( કોઠીયાખાડ)આંકલાવઆણંદઠે - અંબિકા સોસાયટી , એસ્સાર પેટ્રોલ પંપ ની સામે989808465010/10/1980
210પરબતસિંહ ભાવસિંહ પઢિયારકણભાબોરસદઆણંદઠે -સ્વામીનારાયણ મંદિર સામે972337933231/05/1953
211હિતેશસિંહ દેસાઈસિંહ પઢિયારપોરવડોદરાવડોદરાઠે- 92 ,અંબિકા નગર સોસાયટી ,કાલુપુર બાંક નજીક971486753314/11/1984
212કાન્તિસિંહ શનાભા પઢિયારકહાનવાડીઆંકલાવઆણંદઠે-લોલપુરા માં , વોટર વર્કસ પાસે997828562625/12/1965
213ઇન્દ્રજીતસિંહ રાયસિંહ પઢિયાર
વણછરા પાદરા વડોદરાઠે-વડ વારુ ફળિયું 987975063809/02/1984
214ભીમદેવસિંહ બચુભા પઢિયાર
સરતાનપરતળાજાભાવનગરઠે-મહાકાળી કૃપા , મું -પો - સરતાનપર (બંદર ) ,તા- તળાજા , જિ - ભાવનગર , ૩૬૪૧૪૦875824323915/02/1975
215ફતેસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારકહાનવાડી આંકલાવઆણંદઠે-મહાદેવ વારુ ફળિયું 942785969427/03/1973
216સંજયસિંહ કનુભા પઢિયાર જામ્બુવાગામવડોદરાવડોદરાઠે- રઘુનાથ કોલોની , બગીચા પાસે 973704373001/09/1984
217ભુપેન્દ્રસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયારઅકોટાવડોદરાવડોદરા26/366 GHB , હનુમાનજી મંદિર નજીક - અકોટા942887626012/09/1986
218રમેશસિંહ રામસિંહ પઢિયાર દરજીપુરા વડોદરાવડોદરાપહેલું ફળિયું ,ગોલ્ડન ચોકડી પાસે 814111986022/10/1986
219ગંભીરસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયાર માંજલપુર વડોદરાવડોદરાA -303 , લાલ રેસીડન્સી , સન્માન પાર્ક ની બાજુમાં ,માંજલપુર - વડોદરા 992566964601/06/1962
220જયસિંહ મોતીસિંહ પઢિયારભરૂચ ભરૂચ ભરૂચ ઠે-A-27 ,વેદાન્ત સોસાયટી ,HDFC બેંક ની બાજુમાં ,અર્બુદાનગર -2 ની બાજુમાં , લીંક રોડ -ભરૂચ 987980377701/06/1964
221 વિક્રમસિંહ છગનસિંહ પઢિયારવડોદરાવડોદરાવડોદરાઠે- 104 - ઉમિયા ફ્લેટ , આનંદપુરા - કોઠી રોડ - રાવપુરા - વડોદરા 9825719606 & 982463789712/08/1974
222જયેશસિંહ રમણસિંહ પઢિયારકપુરાઈવડોદરાવડોદરાસરપંચ વાળું ફળિયું , ડભોઈ રોડ951086846320/09/1986
223હિતેન્દ્રસિંહ મોહનસિંહ પઢિયાર પાદરા પાદરા વડોદરારાજાપાર્ક સોસાયટી 971438892319/12/1978
224ગજેન્દ્રસિંહ મોહનસિંહ પઢિયાર મોભારોડ પાદરા વડોદરા18 -સંતોષનગર સોસાયટી -1 769858709401/01/1982
225જયંતિસિંહ પરબતસિંહ પઢિયારભરૂચ ભરૂચ ભરૂચ મકાન નંબર -23/38 ,અયોધ્યાનગર , લીંક રોડ - ભરૂચ 9265765311 & 971453492005/11/1966
226દિનેશસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયાર મુજકુવા આંકલાવ આણંદ નંદનવન રોડ 9825751178 & 942695517821/06/1973
227જગદીશસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયારચોકારીપુરા (સિંધરોટ )વડોદરાવડોદરામું-ચોકારીપુરા , પો-સિંધરોટ , તા-વડોદરા ,જિ-વડોદરા 982415903901/06/1979
228પ્રદીપસિંહ દિનેશસિંહ પઢિયારવાસદઆણંદ આણંદ ઠે-ગણેશ ચોકડી ,મું-વાસદ ,તા-આણંદ ,જિ -આણંદ 955867680910/06/2000
229સુરેન્દ્રસિંહ બાલુભા પઢિયારલક્ષ્મીપુરા (ગોરવા )વડોદરાવડોદરાઠે -ઘર નંબર -552 , માધવપાર્ક - લક્ષ્મીપુરા ગામ , ગોરવા પાસે , વડોદરા 9724319246 & 972431924901/06/1950
230અરુણસિંહ પરષોત્તમભા પઢિયારઆંબેખડાખંભાત આણંદ ઠે-ગામમાં 9898364243 & 845951017915/02/1986
231શંભુસિંહ ફૂલસિંહ પઢિયારબામણગામ આંકલાવ આણંદ ઠે -આંબેખાડ સીમ , 957486028715/10/1994
232દિલીપસિંહ મનુભા પઢિયાર ગંભીરા આંકલાવ આણંદ ઠે-પંચાલ ફળિયું 704383820018/03/1988
233અભેસિંહ વહેરીભા પઢિયારઊંડેરા વડોદરાવડોદરાઠે- C-92 , પુષ્પક ટાઉનશીપ - રીફાઈનરી રોડ 990413250901/06/1960
234ઘનશ્યામસિંહ રાવજીભા પઢિયારખડોલ (હ)આંકલાવ આણંદ તાવડીયા પુરા 812852684231/10/1976
235જયંતિસિંહ રાવજીભા પઢિયારખડોલ ( હ )આંકલાવ આણંદ ઠે-મકવાણાપુરા 972410671102/11/1978
236નરેન્દ્રસિંહ સજજનસિંહ પઢિયારગંભીરા આંકલાવ આણંદ ઠે-સ્વામિનારાયણ મંદિર નજીક , સુથાર ફળિયું - 388520917336403415/05/1994
237મહેશસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયારઅટલાદરા વડોદરાવડોદરાA-405 ,સહજાનંદ ફ્લેટ ,સ્વામિનારાયણ મંદિર ની પાછળ -અટલાદરા 937493505101/07/1980
238રવિન્દ્રસિંહ વીઠ્ઠલસિંહ પઢિયારવડોદરાવડોદરાવડોદરાD-25 , ગજાનન પાર્ક ,જી .આઈ .ડી .સી - વરસર મેઈન રોડ -વડોદરા 987941068501/06/1965
239રણજીતસિંહ માધવસિંહ પઢિયારસાદરા પાદરા વડોદરાઠે-ગરાસીયા વાડ 982418125801/06/1961
240પ્રકાશસિંહ શનાજી પઢિયાર આસોદર આંકલાવ આણંદ ઠે-મહી કેનાલ સોસાયટીની બાજુમાં 7600033261 & 972432479505/01/1975
241રાજેશસિંહ ભાઈલાલસિંહ પઢિયારઅંબાલી આંકલાવ આણંદ ઠે-પ્રતાપપુરા સીમ વિસ્તાર 958656852810/10/1986
242મહેન્દ્રસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરા વડોદરાઠે-બાંધ્યાપુલ 7016721528
5/8/1983
243સુરેશસિંહ દેવજીભા પઢિયારબોરસદ બોરસદ આણંદ ઠે- 13 પાર્થ ટીચર્સ સોસાયટી ,100 ફૂટ રોડ
9913121509
1/5/1976
244મુકેશસિંહ કનકસિંહ પઢિયાર કપુરાઈ
વડોદરા
વડોદરા
ઠે-સરપંચ વાળું ફળિયું , ડભોઇ રોડ 971275467015/03/1987
245રણજીતસિંહ બુધેસિંહ પઢિયાર એકલબારા પાદરા વડોદરાઠે-મોટા એકલબારા 972771760801/06/1976
246સરદારસિંહ મોતીસિંહ પઢિયાર ચોકારી પાદરા વડોદરાઠે-દેવપુરા 991300876431/05/1975
247મહેન્દ્રસિંહ વિનુભા પઢિયારબામણગામ આંકલાવ આણંદ ઠે-રબારી વાળું ફળિયું 955872552118/01/1991
248વિક્રમસિંહ નટુભા પઢિયાર મોણપર ( તળાજા સ્ટેટ )મહુવા ભાવનગર ઠે-મોણપર987981788908/07/1994
249હરદેવસિંહ જોધુભા પઢિયાર ભાવનગર
( મૂળ-ગળથર )
ભાવનગર ભાવનગર ઠે-D/2 ,ગૌતમ નગર ,આખલોલ જકાત નાકાની સામે 968789445416/06/1995
250વિક્રમસિંહ ભીખુભા પઢિયાર ટીટોડીયા મહુવા ભાવનગર પીન કોડ -364295997929052806/04/1977
251મહેન્દ્રસિંહ જીણકુભા પઢિયાર મોણપર ( તળાજા સ્ટેટ મહુવા ભાવનગર પીન કોડ -364295909937897105/06/1993
252અલ્પેશસિંહ રમેશસિંહ પઢિયારમાણેજા વડોદરાવડોદરાD-5 ,વ્રજ દર્શન સોસાયટી 982597720216/01/1981
253લીલેન્દ્રસિંહ જયંતિસિંહ પઢિયારશ્રીપોરટીમ્બીવાઘોડિયા વડોદરાપોસ્ટ -અણખોલ , સિગ્મા કોલેજ રોડ 987950396918/09/1970
254જગદીશસિંહ દામોદરસિંહ પઢિયારજુના તવરા ભરૂચ ભરૂચ 29 - ગોપાલનગર સોસાયટી 909995569431/12/1974
255મોહનસિંહ પુંજાભા પઢિયારમોભારોડ પાદરા વડોદરા18-સંતોષનગર સોસાયટી - 1 ,968753646801/06/1955
256સંજયસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયાર માણેજાવડોદરાવડોદરાC-203 ,શિવાંગ ફ્લેટ ,ઓમકાર ગ્રીન , રાજપૂત ભવન પાસે ,909997841412/07/1990
257અભીજીતસિંહ વનરાજસિંહ પઢિયાર સુરેન્દ્રનગરસુરેન્દ્રનગરસુરેન્દ્રનગર4-વિવેકાનંદ સોસાયટી બ્લોક નંબર 14 ની સામે ,ન્યુ જંકશન રોડ ,ABHIJAL ,ઓમ પાર્ક નજીક, પીનકોડ 363001922764899929/05/1984
258રાજેન્દ્રસિંહ રમણસિંહ પઢિયારભાડોલખુર્દવાઘોડિયા વડોદરાપોસ્ટ-ચિપડ , પંપ વાળું ફળિયું ,પીન -391760972707114320/01/1990
259રાજેશસિંહ ડાહ્યાજી પઢિયાર વિશ્વામિત્રી -વડોદરાવડોદરાવડોદરાઠે-મહાકાલી મંદિર નજીક -વિશ્વામિત્રી - વડોદરા 851116171501/06/1961
260પંકજસિંહ હરિસિંહ પઢિયાર મહાપુરા વડોદરાવડોદરાપોસ્ટ-સેવાસી , ઠે-સામું ફળિયું ,pin-391101973725662306/04/1977
261ખુમાનસિંહ ધુળસિંહ પઢિયાસામોજ જંબુસર ભરૂચ ઠે-એડવોકેટ એન્ડ નોટરી -ગુજરાત હાઈકોર્ટ 989884023502/08/1966
262ગણપતસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર મહાપુરા વડોદરાવડોદરાપોસ્ટ-સેવાસી , ઠે-આસોપાલવ વાળું ફળિયું , 391101982506597325/08/1971
263અર્જુનસિંહ મંગળસિંહ પઢિયાર ઉમરાયા પાદરા વડોદરાઠે-મેલડી માતાના મંદિરની નજીક ,982506436217/07/1976
264ભીમસિંહ છત્રસિંહ પઢિયાર લોલાપાદરા વડોદરાઠે-મોટું ફળિયું 972657432318/12/1969
265વિજયસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શ્રીપોરટીમ્બીવાઘોડિયા વડોદરાપોસ્ટ -અણખોલ , સિગ્મા કોલેજ રોડ 756720215110/01/1987
266 સુરેશસિંહ વિઠ્ઠલસિંહ પઢિયારકપુરાઈ વડોદરાવડોદરાઠે-પંચાયત ઓફીસ પાછળ 960100887823/04/1976
267વિપુલસિંહ રઈજીભા પઢિયાર ચોકારીપાદરા વડોદરાઠે-દેવપુરા 997965894204/07/1978
268દોલતસિંહ શિવસિંહ પઢિયાર કારેલીજંબુસર ભરૂચ ઠે-પઢિયાર ખડકી 972542151401/06/1945
269હરમાનસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર મુજપુરપાદરા વડોદરાઠે--રેલાઈપુરા99256502860106/1972
270મુકેશસિંહ છગનસિંહ પઢિયાર -પાદરાપાદરા વડોદરાઠે-127 ,ભાગ્યલક્ષ્મી સોસાયટી ,પરણામી અગરબત્તી પાસે 990953382315/09/1983
271અજયસિંહ મંગળસિંહ પઢિયાર ભાડોલખુર્દવાઘોડિયા વડોદરાપોસ્ટ-ચીપડ ,ઠે-પંપ વાળું ફળિયું
81417689661/9/1991

272જયેશસિંહ મંગળસિંહ પઢિયારભાડોલખુર્દવાઘોડિયા વડોદરાપોસ્ટ-ચીપડ , ઠે-પંપ વાળું ફળિયું
799073985822/07/1993

273 અમિતસિંહ ભુપતસિંહ પઢિયાર ખલીપુરવડોદરાવડોદરાઠે-ડેરી વાળું ફળિયું 749002807324/04/1994
274ભરતસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયાર ચોકારી પાદરા વડોદરાઠે- ચારી તલાવડી સીમ વિસ્તાર 990417187101/06/1987
275મહેન્દ્રસિંહ અમરસિંહ પઢિયાર કારેલીજંબુસર ભરૂચ ઠે-મહાકાળી મંદિર 9574399780 & 972382819415/03/1963
276બળવંતસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર કોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ 5-B , ગાયત્રી નગર સોસાયટી વાઘોડીયા રોડ ,બાપોદ રંગવાટીકા નજીક ,વડોદરા 947827265317/09/1984
277મહેશસિંહ અંબાલાલસિંહ પઢિયારલાલપુરા (વડોદરા ) વડોદરાવડોદરાભાથીજી વાળુ ફળીયુ ,રામપુરા (લાલપુરા), નવા યાર્ડ 982505136514/05/1970
278ખુમાનસિંહ છોટુબાવા પઢિયાર ભરુચ ( મુળ-નરશિપુરા)ભરુચભરુચ175 ,ધર્મેંદ્રસિંહ સોસાયટી ,ઝાડેશ્વર રોડ ,ભોલાવ -ભરુચ 701651701901/06/1972
279રવિસિંહ તખતસિંહ પઢિયાર મારેઠાવડોદરાવડોદરાપોસ્ટ-માણેજા9773245232 & 846921544416/11/2001
280વિક્રમસિંહ સામતસિંહ પઢિયાર
આંકલાવ
આંકલાવ આણંદ નાનો વાંટો , કહાનવાડી વાળુ ફળીયુ
9925325662
5/8/1979
281ભરતસિંહ અંબુસિંહ પઢિયર
અંકલેશ્ર્વર
અંકલેશ્ર્વર ભરુચ119-ક્રિષ્ના પાર્ક સોસાયટી ,વાડીયા રોડ ,તપોદ પાટીયા
7600480939
10/1/1977
282પ્રવિણસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયાર
એકલબારા
પાદરા વડોદરાભાવપુરા -નાના એકલબારા
8154870017
1/6/1980
283પુનમસિંહ મણીભા પઢિયાર
બામણગામ
આંકલાવ આણંદ હાથી દેવજીનો ટેકરો
9979561087
1/6/1972
284મહેશસિંહ વિનુભા પઢિયાર
બોદાલ
બોરસદઆણંદ વાઘજીપુરા ,પરા વિસ્તાર -હરખાપુરા રોડ
9723548917
13/12/1987
285સુરેશસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર ફતેપુરાપાદરાવડોદરાપો-જાશપુર ,ઠે-દુધ ડેરી વારુ ફળીયુ 756753326817/02/1984
286વિજયસિંહ બચુભા પઢિયાર ખંભાતખંભાતઆણંદ 1621 ,રબારી વાડ ,શકરપુરા -ખંભાત-388620990453246323/11/1980
287અરવિંદસિંહ ખોડસિંહ પઢિયાર બામણગામઆંકલાવ આણંદ ઠે-તુલજા ભવાની પ્લોટ 989814080718/01/1968
288ઉન્મેષસિંહ રાજેન્દ્રસિંહ પઢિયારકોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ ઠમાતૃછાયા હોમ ,આશ્રમ રોડ 955819033320/02/1994
289સુરેશસિંહ નરૂભા પઢિયાર કપુરાઈવડોદરાવડોદરા
290જગદીશસિંહ રઈજીભા પઢિયાર ચમારાઆંકલાવઆણંદ ઠે-કિલા શેઠની ખડકી 704658226801/06/1978
291મહેન્દ્રસિંહ બળવંતસિંહ પઢિયાર બામણગામઆંકલાવઆણંદ ઠે-હાથી દેવજીનો ટેકરો 973780877531/07/1992
292પ્રકાશસિંહ ચીમનસિંહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદ ઠે-હાથી દેવજીનો ટેકરો 9909449362
293કમલેશસિંહ જ્યન્તિસિંહ પઢિયાર શ્રીપોરટીમ્બીવાઘોડિયા વડોદરાઠે-પોસ્ટ -અણખોલ , સિગ્મા કોલેજ રોડ 987962823120/07/1974
294 ચિરાગસિંહ લીલેન્દ્રસિંહ પઢિયારશ્રીપોરટીમ્બીવાઘોડિયા વડોદરાઠે-પોસ્ટ -અણખોલ , સિગ્મા કોલેજ રોડ 878069370724/07/1997
295વિપુલસિંહ શનાજી પઢિયાર નાનીશેરડી બોરસદ આણંદ ઠે-મોટું ફળિયું 9909178566 & 955898257213/11/1987
296ભરતસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયાર વિરજયકરજણ વડોદરાઠે-આંબલી ફળિયું 972370686404/05/1985
297દિપકસિંહ દલપતસિંહ પઢિયાર વિરજયકરજણ વડોદરાઠે-આંબલી ફળિયું 971205641522/10/1994
298સંજયસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર વિરજયકરજણ વડોદરાઠે-આંબલી ફળિયું 814079484401/09/1987
299દિલીપસિંહ મંગળસિંહ પઢિયાર -કોઠીયાખાડબોરસદ બોરસદ આણંદ ઠે- ભક્તિ નંદન સોસાયટી ,૧૦૦ ફૂટ રોડ 997857159301/03/1975
300દિપકસિંહ રંગીતસિંહ પઢિયારબોરસદ ( પિલોદરા )બોરસદ આણંદ ઠે-ડ્રીમલેન્ડ પાર્ક , રાઠોડ ચોકડી નજીક , 100 ફૂટ રોડ 992532549405/03/
301ડોક્ટર મહેન્દ્રસિંહ રતનસિંહ પઢિયાર બોરસદ (કોઠિયાખાડ)બોરસદ આણંદ ઠે-સંજીવની હોસ્પીટલ 997989751426/02/1975
302હિતેશસિંહ પુનમસિંહ પઢિયાર ગંભીરા આંકલાવઆણંદ ઠે-સરદાર ચોક , મુજપુરા ફળિયું 987930599809/11/1986
303ગણપતસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયાર મુજપુર (બાંધ્યાપુલ )પાદરાવડોદરાઠે-બાંધ્યાપુલ851175136501/06/1976
304પ્રતાપસિંહ માધવસિંહ પઢિયાર મુજપુર (મીયાકુવો) પાદરાવડોદરાજિલ્લા પંચાયત સદસ્ય 999814719401/06/1958
305શૈલેશસિંહ રણજીતસિંહ પઢિયાર મુજપુર (બાંધ્યાપુલ )પાદરાવડોદરાઠે-બાંધ્યાપુલ834714398203/09/1988
306અર્જુનસિંહ માનસિંહ પઢિયાર મુજપુર (બાંધ્યાપુલ)પાદરાવડોદરાઠે-બાંધ્યાપુલ982568882901/06/1973
307હરિદેવચંદ્રસિંહ નટવરસિંહ પઢિયાર મુજપુર (બાંધ્યાપુલ)પાદરાવડોદરાઠે-બાંધ્યાપુલ769863442502/12/1977
308પ્રકાશસિંહ કાન્તિસિંહ પઢિયાર કંસારી ખંભાતઆણંદ ઠે- GIDC ચોકડી ,ઉદ્યોગ નગર 873485748023/06/1988
309અશ્વિનસિંહ માધવસિંહ પઢિયાર પાદરા પાદરા વડોદરાઠે- B -35 ,તુલજા દર્શન સોસાયટી ,રણુ લતીપુરા રોડ ,ગીતાંજલી સ્કુલ પાસે 972671085215/02/1981
310મહેન્દ્રસિંહ રાવજીભા પઢિયાર ઘાયઝપાદરા વડોદરાઠે- દૂધ ડેરી પાસે 972474025028/10/1974
311અરવિંદસિંહ જશવંતસિંહ પઢિયારકોસીન્દ્રા આંકલાવઆણંદ ઠે- માધવપુરા 955892179303/04/1984
312વિજયસિંહ ઉદેસિંહ પઢિયારચોકારી પાદરા વડોદરાઠે- શાહપુરા9723541200
313સંજયસિંહ રમેશસિંહ પઢિયાર ચોકારી - ચોરા વિસ્તાર પાદરા વડોદરાઠે-ચોરા વિસ્તાર 972399790921/01/1988
314ધનેશસિંહ રામસિંહ પઢિયાર કીન્ખલોડબોરસદઆણંદ ઠે-ભાથીજી મંદિર વાળું ફળિયું 9978789004 & 972657900419/07/1975
315ગીરવતસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર કોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ ઠે- મોટું ફળિયું 973744455220/08/1969
316હિંમતસિંહ ચંદુભા પઢિયાર પાનાન્દ્રો (કચ્છ)પાનાન્દ્રોકચ્છઠે- શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા નગર -370601704359843801/05/1977
317ઘનશ્યામસિંહ મણીભા પઢિયાર બામણગામઆંકલાવઆણંદ ઠે- મોટી ભાગોળ 997432143028/03/1982
318ભરતસિંહ તખતસિંહ પઢિયાર કરજણ કરજણ વડોદરાઠે-A/8 , શિવશક્તિ પાર્ક , નવા બજાર 972743962501/10/1976
319અમરસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર હરણમાળ પાદરા વડોદરાઠે- ઘંટી વાળું ફળિયું , પોસ્ટ -ભોજ 909943148013/09/1981
320ભરતસિંહ બાલુભા પઢિયાર ગંભીરા આંકલાવઆણંદ ઠે- હેઠાંણા વિસ્તાર 738308907408/07/1982
321સુરેશસિંહ મનુભા પઢિયાર ઉમરાયા પાદરા વડોદરાઠે- હંસમેન કંપની સામે 987931322701/06/1982
322નટવરસિંહ બાલુસિંહ પઢિયાર એકલબારા પાદરા વડોદરાઠે- મોટા એકલબારા
323કનુસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયાર -લુના લુના પાદરા વડોદરાઠે- દૂધ ડેરી 990944935403/12/1976
324સુરેશસિંહ છોટુબાવા પઢિયાર લુનાપાદરા વડોદરાઠે- ગામમાં 992529777309/07/1980
325હસમુખસિંહ શંકરસિંહ પઢિયાર ગોત્રી (વડોદરા)વડોદરાવડોદરાઠે-B/34 , મહેશ્વરી સોસાયટી , હરીનગર ,ગોત્રી , વડોદરા 9427054701 , 814020767018/10/1959
326વિક્રમસિંહ મોતીસિંહ પઢિયાર ચોકારીપાદરા વડોદરાઠે- 997906850601/06/1966
327રણજીતસિંહ છગનસિંહ પઢિયાર મુજપુર (રેલાઈપુરા ) પાદરા વડોદરાઠે- રેલાઈપુરા 635469876801/06/1963
328રમેશસિંહ સુખદેવસિંહ પઢિયાર ઉમરાયાપાદરા વડોદરાઠે- 989810352624/12/1970
329 યોગેશ્વરીબા દિપકસિંહ પઢિયાર ચોકારી પાદરા વડોદરાઠે- શાહપુરા 9537224246
330અમિતસિંહ મનુભા પઢિયારચોકારીપાદરા વડોદરાઠે- સુથારીપુરા 982520498321/10/1993
331 સુરેશસિંહ ઉદેસિંહ પઢિયાર -ચોકારી ચોકારી પાદરા વડોદરાઠે- દેવપુરા 966284895308/06/1991
332બલવીરસિંહજી શિવુભા પઢિયારરતનપરધ્રાંગધ્રા સુરેન્દ્રનગર pin - 3633109624175450 , 962417545015/12/1977
333અનોપસિંહ રાયસિંહ પઢિયાર ઉમરાયાપાદરા વડોદરાઠે - લુના વારી નરી 971410513427/07/1985
334અમીરસિંહ રતનસિંહ પઢિયાર ટીમ્બીપુરા (મુજપુર )પાદરા વડોદરાઠે-ટીમ્બીપુરા9978342615 , 8469818196
335રાજેન્દ્રસિંહ ફતેસિંહ પઢિયાર ટીમ્બીપુરા (મુજપુર )પાદરા વડોદરાઠે-ટીમ્બીપુરા9726256412
336માનસિંહ ગંભીરસિંહ પઢિયાર ધોબીકુવા (મુજપુર )પાદરા વડોદરાઠે-ધોબીકુવા 9537793210
337બળવંતસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયાર ટીમ્બીપુરા (મુજપુર )પાદરા વડોદરાઠે-ટીમ્બીપુરા9099035562
338ગંભીરસિંહ અભેસિંહપઢિયાર ધોબીકુવા (મુજપુર )પાદરા વડોદરાઠે-ધોબીકુવા 9925952202
339ગણપતસિંહ મનુસિંહ પઢિયાર ભોજ પાદરા વડોદરાઠે- ગામમાં 9904221878
340અભેસિંહ ડાહ્યાજી પઢિયાર રણુપાદરા વડોદરાઠે -મોટી ભાગોળ 990456463529/10/1964
341વિનોદસિંહ મનુભા પઢિયાર બિલપાડ આંકલાવ આણંદ ઠે - પ્રા.શા. નજીક 990454675431/05/1975
342ઠાકોર સાહેબ શ્રી નરેન્દ્રસિંહ લક્ષમણસિંહપઢિયારએકલબારા પાદરા વડોદરાઠે - પ્રભુ નગર સોસાયટી ,છાણી રોડ ,બાજવા , વડોદરા
9879804259
1/6/1981
343મહોબતસિંહ સુરસિંહ પઢિયાર મુજપુર પાદરા વડોદરાઠે - બાંધ્યાપુલ 992565332701/06/1961
344માનસિંહ નરપતસિંહ પઢિયાર મુજપુર પાદરા વડોદરાઠે -આથમણા પુરા990472091907/10/1969
345રણજીતસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયાર મુજપુર પાદરા વડોદરાઠે -અઈજી તલાવડી 992512363001/06/1967
346 ગણપતસિંહ ગંભીરસિંહ પઢિયારહરણમાળ પાદરા વડોદરાઠે- ગામમાં 997986898001/06/1972
347 રમેશસિંહ ગંભીરસિંહ પઢિયારહરણમાળ પાદરા વડોદરાઠે -ગામમાં 635585572701/06/1968
348 ચંદ્રસિંહ રાયસિંહ પઢિયાર હરણમાળ પાદરા વડોદરાઠે -ગામમાં 990964062701/06/1964
349ત્રિકમસિંહ ઉદેસિંહ પઢિયાર મુજપુર (આથમણા પુરા)પાદરા વડોદરાઠે -આથમણા પુરા972326281001/06/1965
350ભરતસિંહ ત્રિકમસિંહ પઢિયાર મુજપુર (આથમણા પુરા)પાદરા વડોદરાઠે -આથમણા પુરા9723910008
351KUNVAR UPENDRASINH PARIHAR DILHI DILHI DILHI B-13 /14 , GALI NAMBAR 3 , NEAR GAURI SHANKAR MANDIR ,AMBIKA VIHAR ,SHIV VIHAR ,KARAVAL NAGAR ,DILLI-110094991157790020/10/1987
352કમલેશસિંહ રાયસિંહ પઢિયાર ( ડોક્ટર )નરસિંહપુરાપાદરા વડોદરાઠે- બાપા સીતારામ મંદિરની બાજુમાં 909973274823/02/1992
353પ્રવિણસિંહ પરષોતમસિંહ પઢિયાર (એડવોકેટ ) ગંભીરાઆંકલાવ આણંદ ઠે - પંચાલ ફળિયું 8780502849 , 9727903960
354ચિરાગસિંહ જગદીશસિંહ પઢિયાર ચમારાઆંકલાવ આણંદ ઠે - રોડ પર 971226048223/09/1996
355અજીતસિંહ રમણસિંહ પઢિયાર -ચમારાચમારાઆંકલાવ આણંદ ઠે -રબારી ફળિયું 990971474406/09/1984
356રઈજીભા ચતુરસિંહ પઢિયાર ગંભીરા આંકલાવ આણંદ ઠે- સીતાપુરા 972673113631/05/1971
357ધીરેન્દ્રસિંહ મલારસિંહ પઢિયાર કોઠીયાખાડબોરસદ આણંદ ઠે- મોટું ફળિયું 971449994301/07/1968
358ખુમાનસિંહ ઉમેદસિંહ પઢિયાર કોઠીયાખાડબોરસદ આણંદ ઠે- મોટું ફળિયું 9904489511
359રણજીતસિંહ છત્રસિંહ પઢિયાર ભીમપુરા (શેરખી)વડોદરાવડોદરાઠે- ભીમપુરા ,એચ .પી .પેટ્રોલ પંપ સામે , ખેતરમાં 992438194110/07/1994
360અભેસિંહ મહિપતસિંહ પઢિયાર ખાંધાકરજણ વડોદરાઠે- ગામમાં 972302041202/06/1947
361 અનિરુધ્ધસિંહ જેઠીસિંહ પઢિયાર ખાંધાકરજણ વડોદરાઠે-ગામમાં 815609109801/01/1982
362કાળુંબાવા શિવસિંહ પઢિયાર ખાંધા હાલ વડોદરા કરજણ વડોદરાઠે-આકાશ ગંગા સોસાયટી , છાણી જકાત નાકા ,વડોદરા 7567867038 , 942806747014/05/1959
363વિક્રમસિંહ ફતેસિંહ પઢિયાર ખાંધાકરજણ વડોદરાઠે-ગામમાં 992521739410/12/1959
364રમેશસિંહ મનુભા પઢિયાર અમદાવાદ (બામણગામ )અમદાવાદ અમદાવાદ 7405670417
365દક્ષાબા સુરસિંહ પઢિયાર ચોકારીપાદરા વડોદરાઠે- દેવપુરા 9974534307
366સુરસિંહ ગંભીરસિંહ પઢિયાર ચોકારીપાદરા વડોદરાઠે-દેવપુરા
367મેહુલસિંહ માધવસિંહ પઢિયાર જોષીપુરા (કહાનવા )જંબુસર ભરૂચ 9512936736
368સંજયસિંહ છત્રસિંહ પઢિયાર વાસદઆણંદ આણંદ 9016774480
369રતનસિંહ બલુંભા પઢિયાર રઢીયાપુરાવડોદરાવડોદરા9825411152
370અમિતસિંહ લક્ષમણસિંહ પઢિયાર બામણગામ (બોરસદ)આંકલાવ આણંદ 7698021986
21/09/1986
371પ્રતાપસિંહ રામસિંહ પઢિયાર આમળાપાદરા વડોદરા9824333485
30/08/1967
372રાવજીસિંહ શંકરસિંહ ગોહિલ હાલોલ (વણછારા)9909832775
1/6/1967
373ખુમાનસિંહ રામસિંહ પઢિયાર મુજપુર (દરીયાપુરા)પાદરા વડોદરાદરીયાપુરા
9825318617
1/6/1960
374અમરજીતસિંહ ગેમલસિંહ પઢિયારજુના તવરા ભરૂચ ભરૂચ પટેલ ફળિયું
9099213183
4/4/1984
375ગણપતસિંહજી અનુપસિંહજી પરિહારએકલબારાપાદરા વડોદરામોટા એકલબારા9998043559
1/6/1969
376બળવંતસિંહ શંકરસિંહ પઢિયાર ચોકારીપાદરા વડોદરા9925463160
10/11/1969
377ભગવાનસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયાર કોસીન્દ્રા આંકલાવ આણંદ માધવપુરા
9662736784
15/06/1964
378ગીરીશસિંહ જેસંગભા પઢિયાર પીલુદરા જંબુસર ભરૂચ 9377889898
19/07/1988
379કનકસિંહ ઉમેદસિંહ પઢિયાર જુના તવરાભરૂચ ભરૂચ મોટું ફળિયું
9913876247
27/02/1969
380ઠાકોરસિંહ શંકરસિંહ ગોહિલ વણછરાપાદરા વડોદરા9879021646
381ધર્મેન્દ્રસિંહ અજયસિંહ પઢિયાર આણંદ આણંદ આણંદ 9033803006
382નટવરસિંહ ભીખુભા પઢિયાર ચોકારીપાદરા વડોદરા9909099311
8/3/1959
383મહેન્દ્રસિંહ મંગળસિંહ પઢિયાર વડુંપાદરા વડોદરાઅંબાજી મંદિર
6352584664
1/6/1969
384સંજયસિંહ ભારતસિંહ પઢિયાર કણઝટપાદરા વડોદરામાસરરોડ બજારમાં
9898657942 , 9737654585 ,9879588582
30/11/1979
385ભારતસિંહ ઉદેસિંહ પઢિયાર મુજપુરપાદરા વડોદરા9725142545
27/02/1952
386ગણપતસિંહ મણીભા પઢિયાર હરણમાળપાદરા વડોદરા
387રાજેશસિંહ મનુભા પઢિયાર વડોદરાવડોદરાવડોદરાB -134 , સ્વામી રેસીડન્સી , એર ફોર્સ સ્ટેશનની પાછળ , મકરપુરા -૩૯૦૦૧૪999813904822/08/1982
388અશોકસિંહ જેઠીસિંહ પઢિયાર ગંભીરાઆંકલાવ આણંદ
389અજીતસિંહ મહીજીભા પઢિયાર કોઠીયાખાડ બોરસદ આણંદ ઠે-A /૨ ,માં વૈભવ લક્ષ્મી ટેનામેન્ટ , અમરદીપ સોસાયટીની બાજુમાં ,100 ફૂટ રોડ 999826865427/07/1978
390 વિજયસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારહરણમાળપાદરા વડોદરા8469736153
391 સંજયસિંહ જશવંતસિંહ પઢિયારસોમજીપુરાપાદરા વડોદરા9574486777
392 રાજેન્દ્રસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયારસોમજીપુરાપાદરા વડોદરા9879366842
393બાબુભાઈ ભગવાનસિંહ પઢિયાર બોરસદ (કોઠીયાખાડ)બોરસદ આણંદ ઠે-સિધ્ધિવિનાયક સોસાયટી ,રાઠોડ ચોકડી નજીક 812869132815/06/1966
394મનુભાઈ જેશંગભાઈ પઢિયાર કહાનવાડીઆંકલાવ આણંદ 7984456092
395ઘનશ્યામસિંહ જશવંતસિંહ પઢિયાર મુજકુવાઆંકલાવ આણંદ 9106727002
396પ્રવીણસિંહ રણમલસિંહ પઢિયાર -પીલોદારાપિલોદારા બોરસદ આણંદ 9725035610
397મિતેશસિંહ રાજેન્દ્રસિંહ પઢિયાર -મિયાગામમિયાગામ કરજણ વડોદરા7874048545

4 thoughts on “આજીવન સભ્યશ્રીઓની યાદી

    1. રાજદીપસિંહ બાપુ આપનું પૂરું સરનામું લાખો.

Leave a Reply to Vasupalsinh Padhiyar Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *