મંડળ નો સભ્ય નંબર આજીવન સભ્ય નું નામ ગામ તાલુકો જિલ્લો ઠેકાણું જન્મ તારીખ
1ઠાકોર સાહેબ શ્રી રણમલસિંહજી પુષ્પસિંહજી પઢિયાર મિયાગામ સ્ટેટ કરજણ વડોદરાઠે- દરબાર ગઢ
2ઠાકોર સાહેબ શ્રી અનિરુધ્ધસિંહજી પ્રધ્યુંમનસિંહજી પઢિયાર ઉમેટા સ્ટેટ આંકલાવઆણંદઠે- દરબાર ગઢ 31/05/1985
3ઠાકોર સાહેબ શ્રી જશપાલસિંહજી મહેન્દ્દસિંહજી પઢિયારએકલબારા સ્ટેટ પાદરાવડોદરાઠે- દરબાર ગઢ ,મોટો ભાગ 06/11/1981
4ઠાકોર સાહેબ શ્રી શક્તિસિંહજી ધમેઁન્દ્દસિંહજી પરિહારખાંધા સ્ટેટ કરજણવડોદરાઠે- દરબાર ગઢ
5ઠાકોર સાહેબ શ્રી રતનસિંહજી ખુશાલબાવા પઢિયાર મુજપુર સ્ટેટ પાદરાવડોદરાઠે- દરબાર ગઢ ,આથમણો ભાગ
6દીપકસિંહ રતનસિંહ પઢિયારબોરસદ (કોઠીયાખાડ)બોરસદઆણંદA/4 , માં ટેનામેન્ટ , ૧૦૦ ફૂટ રોડ11/10/1973
7વજેસિંહ કલ્યાણસિંહ પઢિયારબોરસદ (ગાજણા)બોરસદઆણંદC-2,શ્રીજી પાર્ક સોસાયટી10/6/1969
8રણજીતસિંહ માધવસિંહ પઢિયારહરણમાળપાદરાવડોદરામશીન વગો , પોસ્ટ - ભોજ23/08/1974
9પંકજસિંહ અરવિંદસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદમહાકાળી માતાવાળુંફળિયું24/04/1989
10રાજેન્દ્રસિંહ સુરસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરામોટા દેવપરા23/06/1980
11જયેન્દ્રસિંહ કનકસિંહ પઢિયારમિયાગામકરજણવડોદરાદૂધ ડેરી સામે , મેઈન બજાર23/09/1971
12માનસિંહ છોટુબાવા પઢિયારકરજણકરજણવડોદરા7 ,યોગીનગર સોસાયટી ,નવા બજાર , અક્ષરધાર પાણી ની ટાંકી સામે28/02/1964
13અરવિંદસિંહ ભાથીસિંહ પઢિયારકોસીન્દ્રા હાલ આણંદઆંકલાવઆણંદમાધવપુરા28/07/1969
14યજુવેન્દ્રસિંહ નરવતસિંહ પઢિયારબોરસદબોરસદઆણંદ15 -લેગેસી ગાર્ડન , સિલ્વર પોઈન્ટની સામે ,મું- વહેરા તા-બોરસદ27/09/1979
15રણજીતસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાબાંધ્યાપુલ1/6/1970
16વિનોદસિંહ રાવજીભા પઢિયારપાદરાપાદરાવડોદરાB/42,ચતુરપાર્ક સોસાયટી,1/6/1973
17જયદીપસિંહ સરદારસિંહ પઢિયારએકલબારાપાદરાવડોદરાનાના એકલબારા , મહાદેવ નાં મદિર સામે21/09/1991
18પ્રતાપસિંહ ગેમલસિંહ પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદટાવર ફળીયું1/6/1964
19ગોપાલસિંહ આશાજી પઢિયારઅટલાદરાવડોદરાવડોદરાJ -203,અક્ષર રેસીડેન્સી,અક્ષર ચોક,જુના પારા રોડ.3900201/8/1978
20ચંદ્રસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારઉમરાયાપાદરાવડોદરાસીમ માં -39144030/06/1975
21ઘનશ્યામસિંહ કાળીદાસભા પઢિયારરણુપાદરાવડોદરાટાવર પાસે1/3/1965
22કિરણસિંહ ચીમનભા પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદતુલજા ભવાની પ્લોટ12/2/1974
23મહાવીરસિંહ ગુલાબસિંહ પઢિયારઆંકલાવઆંકલાવઆણંદઠે - ગાયત્રી સોસાયટી , આણંદ - ઉમેટા રોડ30/04/1993
24દીપકસિંહ રંગીતસિંહ પઢિયારબોરસદબોરસદઆણંદA/9, ડ્રીમલેન્ડ પાર્ક, ૧૦૦ ફૂટ રોડ5/3/1981
25લક્ષ્મણસિંહ ફતેસિંહ પઢિયારકારેલીજબુસરભરૂચમહાકાળી મદિર1/6/1976
26ગોપાલસિંહ પુજાભા પઢિયારમુજકુવા હાલ કરમસદઆણંદઆણંદમાં શક્તિ એન્જિનિરીંગ કંપની .વી .વી . નગર14/07/1977
27રાજેશસિંહ ભાઈલાલસિંહ પઢિયારઆસોદરઆંકલાવઆણંદઊંડું ફળિયું2/6/1981
28મગનસિંહ ભારતસિંહ પઢિયારવડુપાદરાવડોદરાઠે- ટીબીપુરા રોડ ,રામદેવ પીરના મંદિર ની સામે -3914401/6/1968

29ચંદ્રસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયારકહાનવાડીઆંકલાવઆણંદફતા કાભાઇ ફળિયું01/05/1982
30દીપકસિંહ લાલસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરાશાહપુર,બ્રાહ્મણ ફળિયું07/12/1989
31સંગીતાબા દિલીપસિંહ પઢિયારઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ7/9 , સુરપથ સોસાયટી , સમરથ નગર , ઇસનપુર ચાર રસ્તા , અમદાવાદ - 38244327/12/1970
32યોગેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારમાણેજવડોદરાવડોદરા37-સંસ્કૃતિ દર્શન સોસાયટી, માણેજા13/06/1984
33ઈશ્વરસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારઆંબેખડા હાલ ભાવનગરખંભાતઆણંદપ્રાથમિક શાળા સામે15/07/1982
34તખતસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારમારેઠાવડોદરાવડોદરાભાથીજી મંદિર સામે,ઇન્દિરા કોલોની01/06/1970
35દ્રુદીપસિંહ સુભાષસિંહ પઢિયારઅનોરઆમોદભરૂચ232,સુથાર ફળિયું - 39202510/12/1999
36પ્રવીણસિંહ કેશરીસિંહ પઢિયારવડુંપાદરાવડોદરાF-303,CORNER AVANYU OOP.VEDEOCON GATE NO-3 ,CHAVAJ ROD, BHARUCH.03/08/1983
37મેરૂભા રણછોડસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાબાંધ્યાપુલ01/06/1968
38કૃષ્ણકાંતસિંહ શિવસિંહ પઢિયારજંબુસરજંબુસરભરૂચ43/મહાદેવનગર સોસાયટી,ટંકારી રોડ27/08/1986
39પરેશસિંહ ઠાકોરસિંહ પઢિયારકારેલીજંબુસરભરૂચA/13,સોમેશ્વર બંગ્લોસ,નર્મદા નગર , તુલશીધામ માર્કેટ રોડ.ભોલાવ07/03/1977
40પુનમસિંહ રાયસિંહ પઢિયારકરજણ કરજણ વડોદરા14/A -અક્ષરપાર્ક સોસાયટી , નવાબજાર01/06/1969
41રમેશસિંહ મહેન્દ્રસિંહ પઢિયારવડોદરાવડોદરાવડોદરાબ્લોક નં 14 નજીક,,નવજીવન સોસાયટી,આજવા રોડ09/09/1986
42કમલેશસિંહ રમણસિંહ પઢિયારઅંકોટવાઘરાભરૂચદરબાર ફળિયું01/02/1996
43જયપાલસિંહ દિલીપસિંહ પઢિયારનંદેસરીવડોદરાવડોદરા17,રામ નગર સોસાયટી21/10/1985
44પ્રવીણસિંહ નાનસિંહ પઢિયારઅટલાદરાવડોદરાવડોદરાA-71 ,પ્રમુખ સ્વામી કુટીર સોસાયટી , સ્વામીનારાયણ મંદિર નજીક09/09/1981
45હેમંતસિંહ ચંદુભા પઢિયારપાદરાપાદરાવડોદરાછીપવાડતળાવ, અંબાજી મંદિર નજીક05/05/1987
46કિરણસિંહ અમરસિંહ પઢિયારપાદરાપાદરાવડોદરા37/શંકરપાર્ક સોસાયટી05/07/1978
47સંજયસિંહ દેવજીભા પઢિયારબોરસદબોરસદઆણંદ2/શિવમ પાર્ક સોસાયટી-3 , છોટાલાલ પાર્ક નજીક04/10/1974
48કનકસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદમહાકાળી માતાવાળુંફળિયું01/06/1977
49સંદીપસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરાશાહપુરા11/11/ 1986
50અશોકસિંહ રાવજીભા પઢિયારનાનીશેરડીબોરસદઆણંદB/3, માં વૈભવલક્ષ્મી ટેનામેન્ટ,અમરદીપ સોસાયટી ની બાજુમાં,100 ફૂટ રોડ-38854022/08/1981
51ગણપતસિંહ હિંમતસિંહ પઢિયારસિંધરોટવડોદરાવડોદરાચોકારીપુરા , સિંધરોટ પુલ નજીક10/07/1981
52શક્તિસિંહ જગદીશસિંહ પઢિયારભરૂચભરૂચભરૂચb/42 નારાયણ નગર -4 ,શક્તિનાથ26/02/1990
53નરેન્દ્રસિંહ જશવંતસિંહ પઢિયારરામનાથવડોદરાવડોદરાઠે- ગામમાં01/06/ 1976
54જયેશસિંહ સોમસિંહ પઢિયારસેજાકુવાપાદરાપાદરાસ્વામીનારાયણ મંદિર નજીક25/11/1979
55ચંદ્રસિંહ ઠાકોરસિંહ પઢિયારગોત્રીવડોદરાવડોદરા૧૫-હરીકૃપા સોસાયટી,GEB Training Centre ની બાજુ માં,ગોત્રી01/06/1961
56મોહનસિંહ છોટુબાવા પઢિયારવડોદરાવડોદરાવડોદરાD/૧/૩,ગેરી વસાહત,ગેરી કમ્પાઉન્ડમાં, ત્રાયદન્ત કોમ્પ્લેક્ષ ની સામે,રેસકોર્સ,વડોદરા-701/06/1961
57રાહુલસિંહ એચ પઢિયારજંબુસરજંબુસરભરૂચબારોટ ખડકી ,કવા ભાગોળ01/10/ 2000
58જીતેન્દ્રસિંહ ઉદયસિંહ પઢિયારમોભારોડપાદરાવડોદરા9/સંતોષનગર સોસાયટી22/06/1989
59યોગેન્દ્રસિંહ અરવિંદસિંહ પઢિયારગોત્રીવડોદરાવડોદરા103,યમુના વિહાર ફ્લેટ,ગોત્રી23/09/1982
60કૌશિકસિંહ બી પઢિયારમાણેજાવડોદરાવડોદરાC/18,મધુરમ સોસાયટી નજીક પંચમપાર્ક સોસાયટી,માણેજા.28/10/1980
61અર્જુનસિંહ જશવંતસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાદરીયાપુરા15/01/1981
62મફતસિંહ અંતોરબાવા પઢિયારવડુંપાદરાવડોદરાનાના મંદિર નજીક01/06/1975
63મહેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારજામ્બુવાવડોદરાવડોદરાA/12-1 , ગાયત્રી નગર ,જામ્બુવા જકાત નાકા ,21/10/1976
64અલ્પેશસિંહ પઢિયારભરૂચભરૂચભરૂચસરપંચ ફળિયું,ડભોઇ રોડ28/04/1987
65વિજયસિંહ મહેરામણસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરાB-36,મંગલજ્યોત સોસાયટી, દહેજ બાય પાસ રોડ,શ્રવણ ચોકડી,તુલસી એપાર્ટમેન્ટ ની સામે,24/12/1969
66મેહુલસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયારપદમલાવડોદરાવડોદરાચતુરભાઈ ની ખરી પાસે14/08/1988
67હિતેષસિહ રણજીતસિહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાગરાસીયાવાડ.29/09/1986
68વિજયસિહ ચંદ્દસિહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદપોસ્ટ ઓફીસની બાજુ માં,11/11/1984
69રણજીતસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારસુભાનપુરા (વડોદરા)વડોદરાવડોદરાA-38 , રેસકોર્ષ સોસાયટી , હારી ઓમ નગર , શોપિંગ સેન્ટર ની સામે03/03/1970
70વિક્રમસિંહ રતિલાલસિંહ પઢિયારખલીપુર.પોસ્ટ-વરણામાવડોદરાવડોદરાખેતર માં09/11/1980
71અભેસિહ હરમાનસિહ પઢિયારમારેઠાવડોદરાવડોદરાભાથીજી મંદિર પાસે01/06/1963
72મહેશસિંહ રાયસિંહ પઢિયારમાણેજાવડોદરાવડોદરાC/20, સંસ્કૃતિ દર્શન સોસાયટી,05/03/1996
73આત્મારામસિંહ રઈજીભા પઢિયારચમારાઆંકલાવઆણંદમોટું ફળિયું31/05/1985
74ચંદ્રસિંહ જીવણજી પઢિયારવાઘાપધરઅબડાસાકચ્છ- ભૂજ40 , પઢિયાર ફળિયું12/05/1996
75લક્ષમણસિહ શિવસિહ પઢિયારદાહોદદાહોદદાહોદ22-A , જલારામ પાર્ક , ગોધરા રોડ , 38915130/05/1963
76સુરેશસિંહ મોતીસિંહ પઢિયારજાબુંવાવડોદરાવડોદરા
77ફતેસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયારઆંકલાવઆંકલાવઆણંદરાજદીપ સોસાયટી , ગાયત્રી સોસાયટી ની બાજુમાં26/06/1966
78ભુપેન્દ્દસિંહ મોહનસિંહ પઢિયારમોભારોડપાદરાવડોદરાસંતોષનગર સોસાયટી.- 102/01/1984
79પોપટસિંહ ધનજીભા પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદધરતીધારા નજીક ,ગંભીરા રોડ.06/08/1979
80ભારમલસિંહ સાભઈસિંહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદહાથી દેવજીના ટેકરે.01/05 1967
81અશ્વિનસિંહ રાવજીસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરાસુથારીપુરા,ભાથીજી મંદિર નજીક23/01/1991
82મહેન્દ્રસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયારગાજણાબોરસદઆણંદબાપુ બાજી વાળું ફળિયું17/06/1991
83હિતેષસિંહ હિમતસિંહ પઢિયારલક્ષ્મીપુરા (ગોરવા)વડોદરાવડોદરાD-20 , રાજલક્ષ્મી ટેનામેન્ટ , રામી સ્કૂલ નજીક , સપનાના વાવેતર હોલ ,25/3/1979
84મહેશસિંહ દોલતસિંહ પઢિયારકહાનવાડીઆંકલાવઆણંદવાડીયાપુરા પ્રા.શાળા પાસે01/07/1983
85અર્જુનસિંહ ધૂળસિંહ પઢિયારકરજણકરજણવડોદરા65,ચંદ્રલોક બંગ્લોઝ,અનાસ્તુ રોડ,નવાબઝાર03/11/1971
86રાજેશસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારમાંજલપુરવડોદરાવડોદરા1/ખાત્રીધામ, સુરભી પાર્ક સામે20/01/1986
87નરેન્દ્દસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરારેલાઈપુરા19/04/1972
88બળવંતસિંહ અમીરસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાદરીયાપુરા01/06/1977
89અરવિંદસિંહ ઉદેસિંહ પઢિયારભેટાસીઆંકલાવઆણંદભેટાસી વાંટા11/08/1984
90રમેશસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાઉગમણો ભાગ,ખત્રી મહારાજના મદિર પાસે13/11/1967
91દેવપ્રિયસિંહ રમેશસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાઉગમણો ભાગ,ખત્રી મહારાજના મદિર પાસે04/06/1994
92હિતેન્દ્રસિંહ અમરસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરારેલાઈપુરા -39144028/11/1988
93ગણપતસિંહ છગનસિંહ પઢિયારમાંજલપુરવડોદરાવડોદરા37,અંબિકા ધામ સોસાયટી,વસંત વિહારની બાજુમાં,વડસર જી આઈ ડી સી રોડ,વડોદરા 39001001/ 06/1962
94સુરેશસિંહ છોટુબાવા પઢિયારચમારાઆંકલાવઆણંદટેકરાવિસ્તાર01/06/1974
95દિલીપસિંહ ફૂલસિંહ પઢિયારઉમરાયાપાદરાવડોદરામેલડી માતાના મંદિર પાસે01/06/1964
96જીતેન્દ્દસિહ ભીખુસિહ પઢિયારમાંજલપુરવડોદરાવડોદરા5,પંચેશ્વર નગર નજીક કોતર તલાવડી,અલવા નાકા માંજલપુર,39001111/06/1972
97લાલસિંહ ભીખુસિંહ પઢિયારમાંજલપુરવડોદરાવડોદરા5,પંચેશ્વર નગર નજીક કોતર તલાવડી,અલવા નાકા માંજલપુર,39001111/02/1966
98ભારતસિહ મોહનસિહ પઢિયારપાદરાપાદરાવડોદરાB/3, ઉમિયાનગર સોસાયટી, પ્રણામી અગરબત્તી પાસે10/11/1971
99મનહરસિહ ચંન્દ્દસિહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાબાંધ્યાપુલ01/06/1966
100ફતેસિહ ગેમલસિહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાબાંધ્યાપુલ02/06/1985
101વિજયસિહ ગણપતસિહ પઢિયારબાજવા (ઉમરાયા )વડોદરાવડોદરાગાયત્રીનગર સોસાયટી,બાજવા કરોળિયા રોડ22/05/1978
102વિજયસિહ મનુભા પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર09/03/1965
103ધવલાસિંહ દર્શનસિંહ રઈજીભા પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરામોટા દેવપરા14/09/1975
104પ્રવિણસિંહ અમરસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરાશાહપુરા18/6/1975
105દિલીપસિહ સુરસિહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરારેલઈપુરા09/02/1982
106દિક્ષિતસિહ સહદેવસિહ પઢિયારકણઝટપાદરાવડોદરાઠે - લાલજી મંદિર નજીક09/02/1973
107ભુપેન્દ્દસિંહ ભારતસિંહ પઢિયારઅટલાદરાવડોદરાવડોદરાA-08,પ્રમુખ હૃદય સોસાયટી ,નારાયણ વાડી સામે , સંડેસરા એસ્ટેટની સામે 01/05/1958
108રાજેન્દ્દસિંહ રણજીતસિંહ પઢિયારગોત્રીવડોદરાવડોદરાB/94,યોગીનગર સોસાયટી08/07/1979
109મહેન્દ્દસિંહ મોહનસિંહ પઢિયારહરણમાળપાદરાવડોદરામશીન વગો28/05/1980
110જયેન્દ્રસિંહ નાગજીભા પઢિયારપાદરાપાદરાવડોદરા67 - લકુલેશ નગર27/09/1982
111દિલીપસિંહ રમણસિંહ પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદટાવર પાસે01/01/1977
112નરપતસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયારધોબીકુવા (ટીંબીપુરા)પાદરાવડોદરાજૈન ઈરીકેન કંપની પાછળ ,મુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-39144001/06/1977
113હમીરસિંહ ચીમનસિંહ પઢિયારવણછરાપાદરાવડોદરાદરવાજા પાસે05/09/1980
114અજુઁનસિંહ અભેસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાગરાસીયા વાડ04/11/1991
115નિકુલસિંહ કનુભા પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાઉગમણો ભાગ,ખત્રી મહારાજના મદિર પાસે08/08/1992
116ગાયત્રીકુંવરબા રમેશસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાઉગમણો ભાગ,ખત્રી મહારાજના મદિર પાસે02/12/2000
117ઠાકોરસિંહ ભુંપતસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાગરાસીયાવાડ01/06/1976
118જીતેન્દ્દસિંહ નટવરસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાગરાસીયાવાડ28/07/1980
119સુરેશસિંહ શનાભા પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાગરાસીયાવાડ01/06/ 1975
120વિજયસિંહ અમરસિંહ પઢિયારસાદરાપાદરાવડોદરાઉગમણો ભાગ,ખત્રી મહારાજના મદિર પાસે01/06/1984
121સોમસિંહ મહીજીભા પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદબજારમાં31/05/1960
122પ્રતાપસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદપ્રાથમિક શાળાની સામે26/10/1977
123ચંદ્દકાંતસિંહ કનુભા પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદબોરસદી સીમ03/02/1983
124યોગેશસિંહ મફતસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદગીરધરપુરા15/10/1988
125ભાઈલાલસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદમહાકાળી માતાવાળુંફળિયું28/01/1980
126રમેશસિંહ ડાહ્યાભા પઢિયારઆંકલાવ ( કોઠીયાખાડ)આંકલાવઆણંદશારદા સોસાયટી01/06/1969
127કનુસિંહ જાલમસિંહ પઢિયારઆંકલાવઆંકલાવઆણંદઠે.ગાયત્રી સોસાયટી11/08/1965
128મનીષાબા દીપકસિંહ પઢિયારબોરસદબોરસદઆણંદA-4 , માં ટેનામેન્ટ , સો ફૂટ રોડ22/10/1973
129અરવિંદસિંહ સાલમસિંહ પઢિયારહરણમાળપાદરાવડોદરાનર્મદા કેનાલની બાજુમાં01/06/1970
130પ્રકાશસિંહ કનુભા પઢિયારશેખડીપેટલાદઆણંદજલારામ સોસાયટી05/08/1978
131બળવંતસિંહ રાયસિંહ પઢિયારહરણમાળપાદરાવડોદરાનિશાળ પાછળ12/09/1968
132ડૉ.જયેન્દ્રસિંહ નારસિંહ પઢિયારગાંધીનગરગાંધીનગરગાંધીનગરJayendrasinh Narsinh Padhiyar01/10/ 1979
133આશિષસિંહ જયંતિસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરાશાહપુરા , રામદેવજી મંદિર પાસે23/8/1997
134સંજયસિંહ રાવજીસિંહ પઢિયારઉમરાયાપાદરાવડોદરાપરબડી ફળિયું01/06/1985
135બચુસિંહ ચતુરસિંહ પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદપંચાલ ફળિયું31/05/1967
136વિજયસિંહ ઉદયસિંહ પઢિયારદણોલીપાદરાવડોદરા39142124/07/1984
137ગણપતસિંહ ઉદયસિંહ પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરામુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-39144001/06/1969
138રણધીરસિંહ મોતીસિંહ પઢિયારચોકારીપાદરાવડોદરાશાહપુરા , રામદેવજી મંદિર પાસે29/12/1974
139ભરતસિંહ રાવતભા પઢિયારમોણપર(તળાજા સ્ટેટ)મહુવાભાવનગરઠે- કન્યા શાળાની બાજુમા 01/01/0977
140કુંવર ઉપેન્દ્દસિંહ પરિહારદિલ્હીદિલ્હીદિલ્હી
141રાજેશસિંહ ડાહ્યાભા પઢિયારઆંકલાવ (ચમારા)આંકલાવઆણંદનવું ફળિયું , સાકરબા ની ખડકી સામે02/12/1976
142અલ્પેશસિંહ ચંદુભા પઢિયારવાસદઆણંદઆણંદભાથીજી ફળિયું,બાલ મંદિરનજીક02/10/1984
143મફતસિંહ જેસંગભા પઢિયારવઘાસીઆણંદઆણંદદૂધ મંડળી પાસે,સુરજ ફાર્મ01/06/1985
144કનુભા ઠાકોરસિંહ પઢિયાર (વનછરાવાળા)વડોદરાવડોદરાવડોદરાE-58,નંદનવન સોસાયટી,કલાદર્શન ચોકડી નજીક,BPS SCHOOL,વાઘોડિયારોડ.24/05/1966
145રમેશસિંહ ભુપતસિંહ પઢિયારવડોદરાવડોદરાવડોદરાA/7,પ્રિતમનગર સોસાયટી ,બાપોદ જકાતનાકા ,વાઘોડિયા રોડ11/05/1964
146વિજયસિંહ શંકરસિંહ પઢિયારટીંબીપુરાપાદરાવડોદરામુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-391440
147સતીશસિંહ રાયસિંહ રામસિંહ પઢિયારછાણી જકાત નાકાવડોદરાવડોદરા26/B Akshat Nagar Soc., New Sama Road, Chhani Jakat Naka, Vadodara-0205/03/1972
148દેવાંગસિંહ મહેન્દ્રસિંહ પઢિયારસુભાનપુરાવડોદરાવડોદરા7/B,પરશોતામન ચાલ,જલારામ મંદિર સામે12/10/1981
149વખતસિંહ રાયસિંહ પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરાધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર22/07/1976
150મુકેશસિંહ પુજાભા પઢિયારસોમજીપુરાપાદરાવડોદરામું.પો. સોમજીપુરા31/12/1985
151રમેશસિંહ જીતુંભા પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરામુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-39144001/06/1975
152રણજીતસિંહ ભારતસિંહ પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરામુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-39144030/04/1968
153ફતેસિંહ ભારતસિંહ પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરામુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-39144022/04/1946
154વિજયસિંહ રણજીતસિંહ પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરામુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-39144001/09/ 1985
155ઇન્દ્રજીતસિંહ ભુપેન્દ્રસિંહ પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરામુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-39144012/10/1984
156જીગીશાબા ભુપેન્દ્રસિંહપઢિયારઅટલાદરાવડોદરાવડોદરાA-08,પ્રમુખ હૃદય સોસાયટી ,નારાયણ વાડી સામે , સંડેસરા એસ્ટેટની સામે 13/06/1990
157ભાર્ગવીબા ભુપેન્દ્રસિંહ પઢિયારઅટલાદરાવડોદરાવડોદરાA-08,પ્રમુખ હૃદય સોસાયટી ,નારાયણ વાડી સામે , સંડેસરા એસ્ટેટની સામે 06/12/1994
158ગીરવતસિંહ અમરસિંહ પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરામુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-39144001/06/1982
159ખેંગારસિંહ ભારતસિંહ પઢિયારધોબીકુવાપાદરાવડોદરામુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-39144001/08/1949
160મુકેશસિંહ ઉફેઁ (શંકરસિંહ) રમેશસિંહ પઢિયારઆણંદ (અંબાવ)આણંદઆણંદગણેશ ચોકડી પાછળ,મંગળપુરા રોડ,પ્રાથમિક શાળા પાસે.15/01/1991
161કિરણસિંહ જેસંગભા પઢિયારદિવાળીપુરાવડોદરાવડોદરાઠે - મકાન નંબર - 29 ,દિવાળીપુરા ગામ , જુના પાદરા રોડ , વિદ્યુત બોર્ડ પાછળ , ભાથીજી મંદિર પાસે30/11/1976
162સંજયસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયારવડોદરાવડોદરાવડોદરાસુહાર્દ સેલ્સ , FF-14 ,આત્મીય હાઈલાઈટ્સ , મકરપુરા મેઈન રોડ , માણેજા ક્રોસિંગ નજીક ,12/07/1990
163જીતેન્દ્દસિંહ લાખાજી પઢિયારરાણપરબાબરાઅમરેલી
164મયુરસિંહ સામંતસિંહ પઢિયારમિયાગામકરજણવડોદરાઠે - મહાદેવ ફળિયું ,22/06/1996
165રવિરાજસિંહ ભારતસિંહ પઢિયારઉમરાયાપાદરાવડોદરાલીમડી ચોક18/09/1991
166નરેન્દ્દસિંહ વિરસિંહ પઢિયારઉમરાયાપાદરાવડોદરાલીમડી ચોક13/12/1981
167ધર્મેન્દ્રસિંહ રતિલાલભા પઢિયારકપુરાઈવડોદરાવડોદરાસરપંચ વાળું ફળિયું,ડભોઇ રોડ11/11/1980
168ભરતસિંહ માધુભા પઢિયારTHANEBOMBEYBOMBEY2/SINDE NIVAS GROUND KISANNAGAR N.1 PANCHPARMESVAR ROAD WAGLESATET THANE10/11/1964
169કિશોરસિંહ લાખુભા પઢિયારનાની ધૂફીઅબડાસાકચ્છહાલ મુંબઈ ઘાટકોપર11/09/1974
170રમેશસિંહ ભીખુભા પઢિયારવડોદરાવડોદરાવડોદરા20, રોયલ વીલા ડુપ્લેક્ષ, ડભોઇ -વાઘોડિયા રીંગ રોડ ,વડોદરા-2501/06/1964
171જયેશસિંહ વિક્રમસિંહ પઢિયારવણાદરાડભોઇવડોદરાચાવડા ફળિયું22/09/1996
172રાજેશસિંહ બાબુભા પઢિયારઆણંદઆણંદઆણંદમોરિયાની કુઈ , વિદ્યા ડેરી સામે28/08/1975
173રાજેશસિંહ ચંદ્દસિંહ પઢિયારજુના તવરાભરૂચભરૂચનવી વસાહત20/08/1977
174અમિતસિંહ રમણસિંહ પઢિયારકપુરાઈવડોદરાવડોદરાસરપંચ ફળિયું,ડભોઇ રોડ - 39000403/06/1986
175બાલુભા ગેમલસિંહ પઢિયારઉમરાયાપાદરાવડોદરાસીમ વિસ્તાર01/07/1978
176પ્રવીણસિંહ નટવરસિંહ પઢિયારચમારાઆંકલાવઆણંદમોટું ફળિયું -38852029/05/1995
177કનકસિંહ મંગળસિંહ પઢિયારઉમરાયાપાદરાવડોદરાલીમડી ચોક01/06/1958
178રમેશસિંહ જશવંતસિંહ પઢિયારધોબીકુવા (મુજ્પુર)પાદરાવડોદરામોટી નર્મદા નહેર પર , ખેતર માં , મુ-મહુવડ (મુજપુર) , ઠે-ધોબીકુવા સીમ વિસ્તાર-39144001/06/ 1973
179સંકેતસિંહ મફતસિંહ પઢિયારવડુપાદરાવડોદરાનાના મંદિર નજીક10/01/2000
180અશોકસિંહ ભુપતસિંહ પઢિયારલક્ષ્મીપુરા (ગોરવા)વડોદરાવડોદરાA-21 , રાજલક્ષ્મી ટેનામેન્ટ , મુન્જાલ પાર્ક પાછળ , રામી સ્કૂલ નજીક ,લક્ષ્મીપુરા રોડ - 39002329/09/1974
181હરિશ્ચંદ્રસિંહ સોમસિંહ પઢિયારરાયપુરાવડોદરાવડોદરાઠે - પરબડી પાસે - 39141014/06/1983
182ઈશ્વરસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાબાંધ્યાપુલ01/06/1970
183પરેશસિંહ મહેન્દ્રસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરાવડોદરાકાશીયા વગો25/09/1985
184RAJESHSINH MAHENDRASINH PARIHARKOTA , RAJSHTHANKOTAKOTAHOUSE NO -152 , JAI SHREE VIHAR KAITHUN ROAD16/03/1972
185જશવંતસિંહ મહીજીભા પઢિયારકહાનવાડી હાલ થર્મલઆંકલાવઆણંદમહાદેવ ફળિયું21/11/1961
186ભવનેશસિંહ હશમુખસિંહ પઢિયારવાસણાગામઅમદાવાદઅમદાવાદબી-12,શ્રીરામપાર્ક સોસાયટી,વાસણા બેરેજ રોડ - 3800714/12/1993
187જોરૂભા વિસાજી પઢિયારગળથર (તળાજા સ્ટેટ)મહુવાભાવનગરગળથર (તળાજા સ્ટેટ)08/03/1985
188જશવંતસિંહ રતનસિંહ પઢિયારરઢિયાપુરાવડોદરાવડોદરાટેકરી ફળિયું ,મુ- નંદેસરી13/03/1982
189ભાવુભા કનુભા પઢિયારજાંબુડા તળાજા સ્ટેટમહુવાભાવનગરપો-નાના ખુતાવાડા08/07/1990
190નીમેશસિંહ વિનોદસિંહ પઢિયારકપુરાઈવડોદરાવડોદરાસરપંચ વાળું ફળિયું,ડભોઇ રોડ25/09/1990
191અલ્પેશસિંહ વિનોદસિંહ પઢિયારકપુરાઈવડોદરાવડોદરાસરપંચ ફળિયું, ડભોઇ રોડ28/04/1987
192મહેશસિંહ પુંજાભા પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદબોરસદી તલાવડી પાસે21/11/1984
193શૈલેષસિંહ મણીલાલસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદમહાકાળી માતાવાળું ફળિયું02/09/1989
194રણજીતસિંહ મગનસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદમહાકાળી માતાવાળું ફળિયું24/09/1979
195પ્રવીણસિંહ ફતેસિંહ પઢિયારઆંકલાવઆંકલાવઆણંદસહકારનગર સોસાયટી,ગંગાપાર્ક સામે25/01/1973
196મેહુલસિંહ શિવસિંહ પઢિયારનવાપુરાઆંકલાવઆણંદમુજપરા ફળિયું17/07/1990
197રાજેશસિંહ ડાહ્યાભા ભગવાનસિંહ પઢિયારઆંકલાવઆંકલાવઆણંદઅંબાલીપુરા,પ્રજાપતિ ફળિયું.09/05/1991
198અર્જુનસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદશેરડીયા પુરા01/05/1982
199ઈશ્વરસિંહ કાળુંભા પઢિયારગંભીરાઆંકલાવઆણંદસેવા સહકારી મંડળી પાસે.01/06/1966
200દિનેશસિંહ શિવસિંહ પઢિયારવાસદઆણંદઆણંદગણેશ સોસાયટી,આઈ ટી આઈ રોડ27/07/1975
201રામસિંહ રામજીસિંહ પઢિયારવડુપાદરાવડોદરાનાના મંદિર નજીક09/01/1972
202હર્ષદસિંહ સંપતસિંહપઢિયારપાદરા (સાદરા)પાદરાવડોદરા૬૩,મહાપ્રભુજી સોસાયટી બેઠક મંદિર,01/06/1974
203ખુમાનસિંહ રામસિંહ પઢિયારઆંકલાવ ( કહાનવાડી )આંકલાવઆણંદ47 , ઇન્દ્રવીલા સોસાયટી , બસ સ્ટેન્ડ નજીક - આંકલાવ01/06/ 1978
204ભરતસિંહ રાવજીભા પઢિયારઆસોદરઆંકલાવઆણંદપીપળાવાળું ફળિયું22/12/1998
205જયદીપસિંહ રામસિંહ પઢિયારવાસદઆણંદઆણંદગણેશ સોસાયટી,આઈ ટી આઈ રોડ22/12/1998
206મનુસિંહ મોતીસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદઊંડું ફળિયું10/02/1976
207દિપકસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયારધોબીકુવા પાદરાવડોદરાઠે -સીમ વિસ્તાર , ધોબીકુવા , પો-મહુવડ ,તા-પાદરા , જિ -વડોદરા30/08/1988
208કનુભા રમેશસિંહ પઢિયારમુજકુવાઆંકલાવઆણંદઠે -જય માતાજી નર્સરી ફાર્મ - આસોદર આંકલાવ રોડ15/02/1988
209રવિન્દ્રસિંહ છત્રસિંહ પઢિયારઆંકલાવ( કોઠીયાખાડ)આંકલાવઆણંદઠે - અંબિકા સોસાયટી , એસ્સાર પેટ્રોલ પંપ ની સામે10/10/1980
210પરબતસિંહ ભાવસિંહ પઢિયારકણભાબોરસદઆણંદઠે -સ્વામીનારાયણ મંદિર સામે31/05/1953
211હિતેશસિંહ દેસાઈસિંહ પઢિયારપોરવડોદરાવડોદરાઠે- 92 ,અંબિકા નગર સોસાયટી ,કાલુપુર બાંક નજીક14/11/1984
212કાન્તિસિંહ શનાભા પઢિયારકહાનવાડીઆંકલાવઆણંદઠે-લોલપુરા માં , વોટર વર્કસ પાસે25/12/1965
213ઇન્દ્રજીતસિંહ રાયસિંહ પઢિયાર
વણછરા પાદરા વડોદરાઠે-વડ વારુ ફળિયું 09/02/1984
214ભીમદેવસિંહ બચુભા પઢિયાર
સરતાનપરતળાજાભાવનગરઠે-મહાકાળી કૃપા , મું -પો - સરતાનપર (બંદર ) ,તા- તળાજા , જિ - ભાવનગર , ૩૬૪૧૪૦15/02/1975
215ફતેસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયારકહાનવાડી આંકલાવઆણંદઠે-મહાદેવ વારુ ફળિયું 27/03/1973
216સંજયસિંહ કનુભા પઢિયાર જામ્બુવાગામવડોદરાવડોદરાઠે- રઘુનાથ કોલોની , બગીચા પાસે 01/09/1984
217ભુપેન્દ્રસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયારઅકોટાવડોદરાવડોદરા26/366 GHB , હનુમાનજી મંદિર નજીક - અકોટા12/09/1986
218રમેશસિંહ રામસિંહ પઢિયાર દરજીપુરા વડોદરાવડોદરાપહેલું ફળિયું ,ગોલ્ડન ચોકડી પાસે 22/10/1986
219ગંભીરસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયાર માંજલપુર વડોદરાવડોદરાA -303 , લાલ રેસીડન્સી , સન્માન પાર્ક ની બાજુમાં ,માંજલપુર - વડોદરા 01/06/1962
220જયસિંહ મોતીસિંહ પઢિયારભરૂચ ભરૂચ ભરૂચ ઠે-A-27 ,વેદાન્ત સોસાયટી ,HDFC બેંક ની બાજુમાં ,અર્બુદાનગર -2 ની બાજુમાં , લીંક રોડ -ભરૂચ 01/06/1964
221 વિક્રમસિંહ છગનસિંહ પઢિયારવડોદરાવડોદરાવડોદરાઠે- 104 - ઉમિયા ફ્લેટ , આનંદપુરા - કોઠી રોડ - રાવપુરા - વડોદરા 12/08/1974
222જયેશસિંહ રમણસિંહ પઢિયારકપુરાઈવડોદરાવડોદરાસરપંચ વાળું ફળિયું , ડભોઈ રોડ20/09/1986
223હિતેન્દ્રસિંહ મોહનસિંહ પઢિયાર પાદરા પાદરા વડોદરારાજાપાર્ક સોસાયટી 19/12/1978
224ગજેન્દ્રસિંહ મોહનસિંહ પઢિયાર મોભારોડ પાદરા વડોદરા18 -સંતોષનગર સોસાયટી -1 01/01/1982
225જયંતિસિંહ પરબતસિંહ પઢિયારભરૂચ ભરૂચ ભરૂચ મકાન નંબર -23/38 ,અયોધ્યાનગર , લીંક રોડ - ભરૂચ 05/11/1966
226દિનેશસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયાર મુજકુવા આંકલાવ આણંદ નંદનવન રોડ 21/06/1973
227જગદીશસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયારચોકારીપુરા (સિંધરોટ )વડોદરાવડોદરામું-ચોકારીપુરા , પો-સિંધરોટ , તા-વડોદરા ,જિ-વડોદરા 01/06/1979
228પ્રદીપસિંહ દિનેશસિંહ પઢિયારવાસદઆણંદ આણંદ ઠે-ગણેશ ચોકડી ,મું-વાસદ ,તા-આણંદ ,જિ -આણંદ 10/06/2000
229સુરેન્દ્રસિંહ બાલુભા પઢિયારલક્ષ્મીપુરા (ગોરવા )વડોદરાવડોદરાઠે -ઘર નંબર -552 , માધવપાર્ક - લક્ષ્મીપુરા ગામ , ગોરવા પાસે , વડોદરા 01/06/1950
230અરુણસિંહ પરષોત્તમભા પઢિયારઆંબેખડાખંભાત આણંદ ઠે-ગામમાં 15/02/1986
231શંભુસિંહ ફૂલસિંહ પઢિયારબામણગામ આંકલાવ આણંદ ઠે -આંબેખાડ સીમ , 15/10/1994
232દિલીપસિંહ મનુભા પઢિયાર ગંભીરા આંકલાવ આણંદ ઠે-પંચાલ ફળિયું 18/03/1988
233અભેસિંહ વહેરીભા પઢિયારઊંડેરા વડોદરાવડોદરાઠે- C-92 , પુષ્પક ટાઉનશીપ - રીફાઈનરી રોડ 01/06/1960
234ઘનશ્યામસિંહ રાવજીભા પઢિયારખડોલ (હ)આંકલાવ આણંદ તાવડીયા પુરા 31/10/1976
235જયંતિસિંહ રાવજીભા પઢિયારખડોલ ( હ )આંકલાવ આણંદ ઠે-મકવાણાપુરા 02/11/1978
236નરેન્દ્રસિંહ સજજનસિંહ પઢિયારગંભીરા આંકલાવ આણંદ ઠે-સ્વામિનારાયણ મંદિર નજીક , સુથાર ફળિયું - 38852015/05/1994
237મહેશસિંહ રણછોડસિંહ પઢિયારઅટલાદરા વડોદરાવડોદરાA-405 ,સહજાનંદ ફ્લેટ ,સ્વામિનારાયણ મંદિર ની પાછળ -અટલાદરા 01/07/1980
238રવિન્દ્રસિંહ વીઠ્ઠલસિંહ પઢિયારવડોદરાવડોદરાવડોદરાD-25 , ગજાનન પાર્ક ,જી .આઈ .ડી .સી - વરસર મેઈન રોડ -વડોદરા 01/06/1965
239રણજીતસિંહ માધવસિંહ પઢિયારસાદરા પાદરા વડોદરાઠે-ગરાસીયા વાડ 01/06/1961
240પ્રકાશસિંહ શનાજી પઢિયાર આસોદર આંકલાવ આણંદ ઠે-મહી કેનાલ સોસાયટીની બાજુમાં 05/01/1975
241રાજેશસિંહ ભાઈલાલસિંહ પઢિયારઅંબાલી આંકલાવ આણંદ ઠે-પ્રતાપપુરા સીમ વિસ્તાર 10/10/1986
242મહેન્દ્રસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયારમુજપુરપાદરા વડોદરાઠે-બાંધ્યાપુલ 5/8/1983
243સુરેશસિંહ દેવજીભા પઢિયારબોરસદ બોરસદ આણંદ ઠે- 13 પાર્થ ટીચર્સ સોસાયટી ,100 ફૂટ રોડ
1/5/1976
244મુકેશસિંહ કનકસિંહ પઢિયાર કપુરાઈ
વડોદરા
વડોદરા
ઠે-સરપંચ વાળું ફળિયું , ડભોઇ રોડ 15/03/1987
245રણજીતસિંહ બુધેસિંહ પઢિયાર એકલબારા પાદરા વડોદરાઠે-મોટા એકલબારા 01/06/1976
246સરદારસિંહ મોતીસિંહ પઢિયાર ચોકારી પાદરા વડોદરાઠે-દેવપુરા 31/05/1975
247મહેન્દ્રસિંહ વિનુભા પઢિયારબામણગામ આંકલાવ આણંદ ઠે-રબારી વાળું ફળિયું 18/01/1991
248વિક્રમસિંહ નટુભા પઢિયાર મોણપર ( તળાજા સ્ટેટ )મહુવા ભાવનગર ઠે-મોણપર08/07/1994
249હરદેવસિંહ જોધુભા પઢિયાર ભાવનગર
( મૂળ-ગળથર )
ભાવનગર ભાવનગર ઠે-D/2 ,ગૌતમ નગર ,આખલોલ જકાત નાકાની સામે 16/06/1995
250વિક્રમસિંહ ભીખુભા પઢિયાર ટીટોડીયા મહુવા ભાવનગર પીન કોડ -36429506/04/1977
251મહેન્દ્રસિંહ જીણકુભા પઢિયાર મોણપર ( તળાજા સ્ટેટ મહુવા ભાવનગર પીન કોડ -36429505/06/1993
252અલ્પેશસિંહ રમેશસિંહ પઢિયારમાણેજા વડોદરાવડોદરાD-5 ,વ્રજ દર્શન સોસાયટી 16/01/1981
253લીલેન્દ્રસિંહ જયંતિસિંહ પઢિયારશ્રીપોરટીમ્બીવાઘોડિયા વડોદરાપોસ્ટ -અણખોલ , સિગ્મા કોલેજ રોડ 18/09/1970
254જગદીશસિંહ દામોદરસિંહ પઢિયારજુના તવરા ભરૂચ ભરૂચ 29 - ગોપાલનગર સોસાયટી 31/12/1974
255મોહનસિંહ પુંજાભા પઢિયારમોભારોડ પાદરા વડોદરા18-સંતોષનગર સોસાયટી - 1 ,01/06/1955
256સંજયસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયાર માણેજાવડોદરાવડોદરાC-203 ,શિવાંગ ફ્લેટ ,ઓમકાર ગ્રીન , રાજપૂત ભવન પાસે ,12/07/1990
257અભીજીતસિંહ વનરાજસિંહ પઢિયાર સુરેન્દ્રનગરસુરેન્દ્રનગરસુરેન્દ્રનગર4-વિવેકાનંદ સોસાયટી બ્લોક નંબર 14 ની સામે ,ન્યુ જંકશન રોડ ,ABHIJAL ,ઓમ પાર્ક નજીક, પીનકોડ 36300129/05/1984
258રાજેન્દ્રસિંહ રમણસિંહ પઢિયારભાડોલખુર્દવાઘોડિયા વડોદરાપોસ્ટ-ચિપડ , પંપ વાળું ફળિયું ,પીન -39176020/01/1990
259રાજેશસિંહ ડાહ્યાજી પઢિયાર વિશ્વામિત્રી -વડોદરાવડોદરાવડોદરાઠે-મહાકાલી મંદિર નજીક -વિશ્વામિત્રી - વડોદરા 01/06/1961
260પંકજસિંહ હરિસિંહ પઢિયાર મહાપુરા વડોદરાવડોદરાપોસ્ટ-સેવાસી , ઠે-સામું ફળિયું ,pin-39110106/04/1977
261ખુમાનસિંહ ધુળસિંહ પઢિયાસામોજ જંબુસર ભરૂચ ઠે-એડવોકેટ એન્ડ નોટરી -ગુજરાત હાઈકોર્ટ 02/08/1966
262ગણપતસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર મહાપુરા વડોદરાવડોદરાપોસ્ટ-સેવાસી , ઠે-આસોપાલવ વાળું ફળિયું , 39110125/08/1971
263અર્જુનસિંહ મંગળસિંહ પઢિયાર ઉમરાયા પાદરા વડોદરાઠે-મેલડી માતાના મંદિરની નજીક ,17/07/1976
264ભીમસિંહ છત્રસિંહ પઢિયાર લોલાપાદરા વડોદરાઠે-મોટું ફળિયું 18/12/1969
265વિજયસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયાર શ્રીપોરટીમ્બીવાઘોડિયા વડોદરાપોસ્ટ -અણખોલ , સિગ્મા કોલેજ રોડ 10/01/1987
266 સુરેશસિંહ વિઠ્ઠલસિંહ પઢિયારકપુરાઈ વડોદરાવડોદરાઠે-પંચાયત ઓફીસ પાછળ 23/04/1976
267વિપુલસિંહ રઈજીભા પઢિયાર ચોકારીપાદરા વડોદરાઠે-દેવપુરા 04/07/1978
268દોલતસિંહ શિવસિંહ પઢિયાર કારેલીજંબુસર ભરૂચ ઠે-પઢિયાર ખડકી 01/06/1945
269હરમાનસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર મુજપુરપાદરા વડોદરાઠે--રેલાઈપુરા0106/1972
270મુકેશસિંહ છગનસિંહ પઢિયાર -પાદરાપાદરા વડોદરાઠે-127 ,ભાગ્યલક્ષ્મી સોસાયટી ,પરણામી અગરબત્તી પાસે 15/09/1983
271અજયસિંહ મંગળસિંહ પઢિયાર ભાડોલખુર્દવાઘોડિયા વડોદરાપોસ્ટ-ચીપડ ,ઠે-પંપ વાળું ફળિયું
1/9/1991

272જયેશસિંહ મંગળસિંહ પઢિયારભાડોલખુર્દવાઘોડિયા વડોદરાપોસ્ટ-ચીપડ , ઠે-પંપ વાળું ફળિયું
22/07/1993

273 અમિતસિંહ ભુપતસિંહ પઢિયાર ખલીપુરવડોદરાવડોદરાઠે-ડેરી વાળું ફળિયું 24/04/1994
274ભરતસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયાર ચોકારી પાદરા વડોદરાઠે- ચારી તલાવડી સીમ વિસ્તાર 01/06/1987
275મહેન્દ્રસિંહ અમરસિંહ પઢિયાર કારેલીજંબુસર ભરૂચ ઠે-મહાકાળી મંદિર 15/03/1963
276બળવંતસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર કોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ 5-B , ગાયત્રી નગર સોસાયટી વાઘોડીયા રોડ ,બાપોદ રંગવાટીકા નજીક ,વડોદરા 17/09/1984
277મહેશસિંહ અંબાલાલસિંહ પઢિયારલાલપુરા (વડોદરા ) વડોદરાવડોદરાભાથીજી વાળુ ફળીયુ ,રામપુરા (લાલપુરા), નવા યાર્ડ 14/05/1970
278ખુમાનસિંહ છોટુબાવા પઢિયાર ભરુચ ( મુળ-નરશિપુરા)ભરુચભરુચ175 ,ધર્મેંદ્રસિંહ સોસાયટી ,ઝાડેશ્વર રોડ ,ભોલાવ -ભરુચ 01/06/1972
279રવિસિંહ તખતસિંહ પઢિયાર મારેઠાવડોદરાવડોદરાપોસ્ટ-માણેજા16/11/2001
280વિક્રમસિંહ સામતસિંહ પઢિયાર
આંકલાવ
આંકલાવ આણંદ નાનો વાંટો , કહાનવાડી વાળુ ફળીયુ
5/8/1979
281ભરતસિંહ અંબુસિંહ પઢિયર
અંકલેશ્ર્વર
અંકલેશ્ર્વર ભરુચ119-ક્રિષ્ના પાર્ક સોસાયટી ,વાડીયા રોડ ,તપોદ પાટીયા
10/1/1977
282પ્રવિણસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયાર
એકલબારા
પાદરા વડોદરાભાવપુરા -નાના એકલબારા
1/6/1980
283પુનમસિંહ મણીભા પઢિયાર
બામણગામ
આંકલાવ આણંદ હાથી દેવજીનો ટેકરો
1/6/1972
284મહેશસિંહ વિનુભા પઢિયાર
બોદાલ
બોરસદઆણંદ વાઘજીપુરા ,પરા વિસ્તાર -હરખાપુરા રોડ
13/12/1987
285સુરેશસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર ફતેપુરાપાદરાવડોદરાપો-જાશપુર ,ઠે-દુધ ડેરી વારુ ફળીયુ 17/02/1984
286વિજયસિંહ બચુભા પઢિયાર ખંભાતખંભાતઆણંદ 1621 ,રબારી વાડ ,શકરપુરા -ખંભાત-38862023/11/1980
287અરવિંદસિંહ ખોડસિંહ પઢિયાર બામણગામઆંકલાવ આણંદ ઠે-તુલજા ભવાની પ્લોટ 18/01/1968
288ઉન્મેષસિંહ રાજેન્દ્રસિંહ પઢિયારકોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ ઠમાતૃછાયા હોમ ,આશ્રમ રોડ 20/02/1994
289સુરેશસિંહ નરૂભા પઢિયાર કપુરાઈવડોદરાવડોદરા
290જગદીશસિંહ રઈજીભા પઢિયાર ચમારાઆંકલાવઆણંદ ઠે-કિલા શેઠની ખડકી 01/06/1978
291મહેન્દ્રસિંહ બળવંતસિંહ પઢિયાર બામણગામઆંકલાવઆણંદ ઠે-હાથી દેવજીનો ટેકરો 31/07/1992
292પ્રકાશસિંહ ચીમનસિંહ પઢિયારબામણગામઆંકલાવઆણંદ ઠે-હાથી દેવજીનો ટેકરો
293કમલેશસિંહ જ્યન્તિસિંહ પઢિયાર શ્રીપોરટીમ્બીવાઘોડિયા વડોદરાઠે-પોસ્ટ -અણખોલ , સિગ્મા કોલેજ રોડ 20/07/1974
294 ચિરાગસિંહ લીલેન્દ્રસિંહ પઢિયારશ્રીપોરટીમ્બીવાઘોડિયા વડોદરાઠે-પોસ્ટ -અણખોલ , સિગ્મા કોલેજ રોડ 24/07/1997
295વિપુલસિંહ શનાજી પઢિયાર નાનીશેરડી બોરસદ આણંદ ઠે-મોટું ફળિયું 13/11/1987
296ભરતસિંહ ખુમાનસિંહ પઢિયાર વિરજયકરજણ વડોદરાઠે-આંબલી ફળિયું 04/05/1985
297દિપકસિંહ દલપતસિંહ પઢિયાર વિરજયકરજણ વડોદરાઠે-આંબલી ફળિયું 22/10/1994
298સંજયસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર વિરજયકરજણ વડોદરાઠે-આંબલી ફળિયું 01/09/1987
299દિલીપસિંહ મંગળસિંહ પઢિયાર -કોઠીયાખાડબોરસદ બોરસદ આણંદ ઠે- ભક્તિ નંદન સોસાયટી ,૧૦૦ ફૂટ રોડ 01/03/1975
300દિપકસિંહ રંગીતસિંહ પઢિયારબોરસદ ( પિલોદરા )બોરસદ આણંદ ઠે-ડ્રીમલેન્ડ પાર્ક , રાઠોડ ચોકડી નજીક , 100 ફૂટ રોડ 05/03/
301ડોક્ટર મહેન્દ્રસિંહ રતનસિંહ પઢિયાર બોરસદ (કોઠિયાખાડ)બોરસદ આણંદ ઠે-સંજીવની હોસ્પીટલ 26/02/1975
302હિતેશસિંહ પુનમસિંહ પઢિયાર ગંભીરા આંકલાવઆણંદ ઠે-સરદાર ચોક , મુજપુરા ફળિયું 09/11/1986
303ગણપતસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયાર મુજપુર (બાંધ્યાપુલ )પાદરાવડોદરાઠે-બાંધ્યાપુલ01/06/1976
304પ્રતાપસિંહ માધવસિંહ પઢિયાર મુજપુર (મીયાકુવો) પાદરાવડોદરાજિલ્લા પંચાયત સદસ્ય 01/06/1958
305શૈલેશસિંહ રણજીતસિંહ પઢિયાર મુજપુર (બાંધ્યાપુલ )પાદરાવડોદરાઠે-બાંધ્યાપુલ03/09/1988
306અર્જુનસિંહ માનસિંહ પઢિયાર મુજપુર (બાંધ્યાપુલ)પાદરાવડોદરાઠે-બાંધ્યાપુલ01/06/1973
307હરિદેવચંદ્રસિંહ નટવરસિંહ પઢિયાર મુજપુર (બાંધ્યાપુલ)પાદરાવડોદરાઠે-બાંધ્યાપુલ02/12/1977
308પ્રકાશસિંહ કાન્તિસિંહ પઢિયાર કંસારી ખંભાતઆણંદ ઠે- GIDC ચોકડી ,ઉદ્યોગ નગર 23/06/1988
309અશ્વિનસિંહ માધવસિંહ પઢિયાર પાદરા પાદરા વડોદરાઠે- B -35 ,તુલજા દર્શન સોસાયટી ,રણુ લતીપુરા રોડ ,ગીતાંજલી સ્કુલ પાસે 15/02/1981
310મહેન્દ્રસિંહ રાવજીભા પઢિયાર ઘાયઝપાદરા વડોદરાઠે- દૂધ ડેરી પાસે 28/10/1974
311અરવિંદસિંહ જશવંતસિંહ પઢિયારકોસીન્દ્રા આંકલાવઆણંદ ઠે- માધવપુરા 03/04/1984
312વિજયસિંહ ઉદેસિંહ પઢિયારચોકારી પાદરા વડોદરાઠે- શાહપુરા
313સંજયસિંહ રમેશસિંહ પઢિયાર ચોકારી - ચોરા વિસ્તાર પાદરા વડોદરાઠે-ચોરા વિસ્તાર 21/01/1988
314ધનેશસિંહ રામસિંહ પઢિયાર કીન્ખલોડબોરસદઆણંદ ઠે-ભાથીજી મંદિર વાળું ફળિયું 19/07/1975
315ગીરવતસિંહ ગણપતસિંહ પઢિયાર કોઠીયાખાડબોરસદઆણંદ ઠે- મોટું ફળિયું 20/08/1969
316હિંમતસિંહ ચંદુભા પઢિયાર પાનાન્દ્રો (કચ્છ)પાનાન્દ્રોકચ્છઠે- શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા નગર -37060101/05/1977
317ઘનશ્યામસિંહ મણીભા પઢિયાર બામણગામઆંકલાવઆણંદ ઠે- મોટી ભાગોળ 28/03/1982
318ભરતસિંહ તખતસિંહ પઢિયાર કરજણ કરજણ વડોદરાઠે-A/8 , શિવશક્તિ પાર્ક , નવા બજાર 01/10/1976
319અમરસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર હરણમાળ પાદરા વડોદરાઠે- ઘંટી વાળું ફળિયું , પોસ્ટ -ભોજ 13/09/1981
320ભરતસિંહ બાલુભા પઢિયાર ગંભીરા આંકલાવઆણંદ ઠે- હેઠાંણા વિસ્તાર 08/07/1982
321સુરેશસિંહ મનુભા પઢિયાર ઉમરાયા પાદરા વડોદરાઠે- હંસમેન કંપની સામે 01/06/1982
322નટવરસિંહ બાલુસિંહ પઢિયાર એકલબારા પાદરા વડોદરાઠે- મોટા એકલબારા
323કનુસિંહ હરમાનસિંહ પઢિયાર -લુના લુના પાદરા વડોદરાઠે- દૂધ ડેરી 03/12/1976
324સુરેશસિંહ છોટુબાવા પઢિયાર લુનાપાદરા વડોદરાઠે- ગામમાં 09/07/1980
325હસમુખસિંહ શંકરસિંહ પઢિયાર ગોત્રી (વડોદરા)વડોદરાવડોદરાઠે-B/34 , મહેશ્વરી સોસાયટી , હરીનગર ,ગોત્રી , વડોદરા 18/10/1959
326વિક્રમસિંહ મોતીસિંહ પઢિયાર ચોકારીપાદરા વડોદરાઠે- 01/06/1966
327રણજીતસિંહ છગનસિંહ પઢિયાર મુજપુર (રેલાઈપુરા ) પાદરા વડોદરાઠે- રેલાઈપુરા 01/06/1963
328રમેશસિંહ સુખદેવસિંહ પઢિયાર ઉમરાયાપાદરા વડોદરાઠે- 24/12/1970
329 યોગેશ્વરીબા દિપકસિંહ પઢિયાર ચોકારી પાદરા વડોદરાઠે- શાહપુરા
330અમિતસિંહ મનુભા પઢિયારચોકારીપાદરા વડોદરાઠે- સુથારીપુરા 21/10/1993
331 સુરેશસિંહ ઉદેસિંહ પઢિયાર -ચોકારી ચોકારી પાદરા વડોદરાઠે- દેવપુરા 08/06/1991
332બલવીરસિંહજી શિવુભા પઢિયારરતનપરધ્રાંગધ્રા સુરેન્દ્રનગર pin - 36331015/12/1977
333અનોપસિંહ રાયસિંહ પઢિયાર ઉમરાયાપાદરા વડોદરાઠે - લુના વારી નરી 27/07/1985
334અમીરસિંહ રતનસિંહ પઢિયાર ટીમ્બીપુરા (મુજપુર )પાદરા વડોદરાઠે-ટીમ્બીપુરા
335રાજેન્દ્રસિંહ ફતેસિંહ પઢિયાર ટીમ્બીપુરા (મુજપુર )પાદરા વડોદરાઠે-ટીમ્બીપુરા
336માનસિંહ ગંભીરસિંહ પઢિયાર ધોબીકુવા (મુજપુર )પાદરા વડોદરાઠે-ધોબીકુવા
337બળવંતસિંહ ભગવાનસિંહ પઢિયાર ટીમ્બીપુરા (મુજપુર )પાદરા વડોદરાઠે-ટીમ્બીપુરા
338ગંભીરસિંહ અભેસિંહપઢિયાર ધોબીકુવા (મુજપુર )પાદરા વડોદરાઠે-ધોબીકુવા
339ગણપતસિંહ મનુસિંહ પઢિયાર ભોજ પાદરા વડોદરાઠે- ગામમાં
340અભેસિંહ ડાહ્યાજી પઢિયાર રણુપાદરા વડોદરાઠે -મોટી ભાગોળ 29/10/1964
341વિનોદસિંહ મનુભા પઢિયાર બિલપાડ આંકલાવ આણંદ ઠે - પ્રા.શા. નજીક 31/05/1975
342ઠાકોર સાહેબ શ્રી નરેન્દ્રસિંહ લક્ષમણસિંહપઢિયારએકલબારા પાદરા વડોદરાઠે - પ્રભુ નગર સોસાયટી ,છાણી રોડ ,બાજવા , વડોદરા
1/6/1981
343મહોબતસિંહ સુરસિંહ પઢિયાર મુજપુર પાદરા વડોદરાઠે - બાંધ્યાપુલ 01/06/1961
344માનસિંહ નરપતસિંહ પઢિયાર મુજપુર પાદરા વડોદરાઠે -આથમણા પુરા07/10/1969
345રણજીતસિંહ ચંદ્રસિંહ પઢિયાર મુજપુર પાદરા વડોદરાઠે -અઈજી તલાવડી 01/06/1967
346 ગણપતસિંહ ગંભીરસિંહ પઢિયારહરણમાળ પાદરા વડોદરાઠે- ગામમાં 01/06/1972
347 રમેશસિંહ ગંભીરસિંહ પઢિયારહરણમાળ પાદરા વડોદરાઠે -ગામમાં 01/06/1968
348 ચંદ્રસિંહ રાયસિંહ પઢિયાર હરણમાળ પાદરા વડોદરાઠે -ગામમાં 01/06/1964
349- વાર્ષિક સભ્ય - ૨૩ /૦૯ /૨૦૧૯ થી જયેશસિંહ મંગળસિંહ પઢિયારગંભીરા આંકલાવ આણંદ ઠે- ગામમાં
350 - વાર્ષિક સભ્ય - ૨૫/ ૦૯ /૨૦૧૯ થી શંકરસિંહ પ્રતાપસિંહ પઢિયાર ગંભીરા આંકલાવ આણંદ ઠે- પંચાલ ફળિયું 24/02/1990
351ત્રિકમસિંહ ઉદેસિંહ પઢિયાર મુજપુર (આથમણા પુરા)પાદરા વડોદરાઠે -આથમણા પુરા01/06/1965
352ભરતસિંહ ત્રિકમસિંહ પઢિયાર મુજપુર (આથમણા પુરા)પાદરા વડોદરાઠે -આથમણા પુરા
353KUNVAR UPENDRASINH PARIHAR DILHI DILHI DILHI B-13 /14 , GALI NAMBAR 3 , NEAR GAURI SHANKAR MANDIR ,AMBIKA VIHAR ,SHIV VIHAR ,KARAVAL NAGAR ,DILLI-11009420/10/1987
354કમલેશસિંહ રાયસિંહ પઢિયાર ( ડોક્ટર )નરસિંહપુરાપાદરા વડોદરાઠે- બાપા સીતારામ મંદિરની બાજુમાં 23/02/1992
355- વાર્ષિક સભ્ય - ૩૦/૦૯/૨૦૧૯ થી મહેશસિંહ ફતેસિંહ પઢિયાર ચોકારી પાદરા વડોદરાઠે - શાહપુરા
356પ્રવિણસિંહ પરષોતમસિંહ પઢિયાર (એડવોકેટ ) ગંભીરાઆંકલાવ આણંદ ઠે - પંચાલ ફળિયું
357ચિરાગસિંહ જગદીશસિંહ પઢિયાર ચમારાઆંકલાવ આણંદ ઠે - રોડ પર 23/09/1996
358અજીતસિંહ રમણસિંહ પઢિયાર -ચમારાચમારાઆંકલાવ આણંદ ઠે -રબારી ફળિયું 06/09/1984
359રઈજીભા ચતુરસિંહ પઢિયાર ગંભીરા આંકલાવ આણંદ ઠે- સીતાપુરા 31/05/1971
360ધીરેન્દ્રસિંહ મલારસિંહ પઢિયાર કોઠીયાખાડબોરસદ આણંદ ઠે- મોટું ફળિયું 01/07/1968
361ખુમાનસિંહ ઉમેદસિંહ પઢિયાર કોઠીયાખાડબોરસદ આણંદ ઠે- મોટું ફળિયું
362રણજીતસિંહ છત્રસિંહ પઢિયાર ભીમપુરા (શેરખી)વડોદરાવડોદરાઠે- ભીમપુરા ,એચ .પી .પેટ્રોલ પંપ સામે , ખેતરમાં 10/07/1994
પરેશસિંહ ઠાકોરસિંહ પઢિયાર બામણગામઆંકલાવ આણંદ ઠે - હાથી દેવજીનો ટેકરો 13/02/1987
સંજયસિંહ છત્રસિંહ પઢિયાર વાસદ આણંદ આણંદ ઠે - બાલમંદિર પાસે , ભાથીજી ફળિયું 09/11/1978
હિતેશસિંહ ઠાકોરસિંહ પઢિયાર ચોકારીપાદરા વડોદરા (શાહપુરા)
શિવાજી રઈજીભા પઢિયારચોકારી પાદરા વડોદરા (શાહપુરા)
વિક્રમસિંહ ફતેસિંહ પઢિયાર ખાંધા કરજણ વડોદરા
કાલુબાવા શિવસિંહ પઢિયાર ખાંધા હાલ વડોદરા કરજણ વડોદરાઠે - B -274 ,આકાશગંગા સોસાયટી , છાણી જકાત નાકા
અનુરુધ્ધસિંહ જેઠીસિંહ પઢિયાર ખાંધા કરજણ વડોદરા
અભેસિંહ મહિપતસિંહ પઢિયાર ખાંધા કરજણ વડોદરા

4 thoughts on “આજીવન સભ્યશ્રીઓની યાદી

    1. રાજદીપસિંહ બાપુ આપનું પૂરું સરનામું લાખો.

Leave a Reply to Vasupalsinh Padhiyar Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *